Word mark

Trademark: 'SERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS' 
Loudcloud, Inc.
European Community Trademark, no. 002389369, Word mark

 

On 25. 9. 2001 the community trademark application no. 002389369 was filed for SERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS (Word mark) by Loudcloud, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 37 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied25. 9. 2001
Nice classes9, 35, 37, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Loudcloud, Inc.
599 North Mathilda Avenue
94086 Sunnyvale,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

PLESNER
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervising, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computer hardware; computer software til brug ved design og implementering af websider til brug på lokale og globale computer netværker, trådløse netværker, bredbånds netværker og kabel netværk; computer software til brug ved design, udvikling og implementering af elektronisk handelssystemer via et globalt computer netværk, trådløst netværk, bredbånds netværk, og kabel netværk; computer software anvendt til oprettelse af en transaktionsinfrastruktur for elektronisk handel.

35  Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig konsulentbistand; formidling af online information inden for elektronisk handel og Internet infrastruktur; formidling af forretningsmæssig konsulentbistand inden for elektronisk handel og Internet tjenesteydelse; formidling af forretningsmæssig information inden for computere og computer netværker via et globalt computer netværk.

37  Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; reparationer og Installationsvirksomhed for computer hardware, udstyr til kabel og trådløst telekommunikation, udstyr til telekommunikations netværk, udstyr til computer netværk, og computer software brugt til online handel.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; konsulentbistand inden for elektronisk handel og forretningsmæssige transaktioner via et globalt computer netværk; konsulentbistand inden for computer software, computer hardware, computer hardware design, informationsteknologi og computer netværker; computer software design for andre; teknisk supportydelser, nemlig fejlfinding, overvågning og kontrol af computer hardware og software via et globalt computer netværk; installation, betjening og vedligeholdelse af computer software; oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; design og implementering af netværks websider for andre; hosting for andres websider på en computerserver for et globalt computer netværk.

 
 
 

Records history

 
16.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
25.9.2001 Application
Application of the trademark 002389369 SERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS
 

Further trademarks of the owner