imi-indoor-climate

Trademark: 'IMI Indoor Climate' 
IMI HYDRONIC ENGINEERING AB
European Community Trademark, no. 002383495, Figurative mark

 

On 20. 9. 2001 the community trademark application no. 002383495 was filed for IMI Indoor Climate (Figurative mark) by IMI HYDRONIC ENGINEERING AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 6, 9, 11, 37, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied20. 9. 2001
Nice classes6, 9, 11, 37, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

IMI HYDRONIC ENGINEERING AB
.
524 80 Ljung
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GOTAPATENT AB
Klostergatan 29
553 35 Jönköping
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

6  Oädla metaller och deras legeringar inklusive avzinkningsbeständiga kopparbaserade legeringar och legeringar, som är motståndskraftiga mot spänningskorrosion; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och trådar av metall och metallegeringar; små smidesvaror av metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, nämligen ventiler (ej maskindelar), rörkopplingar, delar av och tillbehör till sådana ventiler och rörkopplingar; malmer.

9  Apparater och instrument för vägning, mätning och signalering; automations-, styr- och kontroll- (övervaknings-) -apparater, -system och -instrument, även datorkontrollerade sådana, samt programmeringsapparater (timers) och -system, kretskortspaneler och registrerad programvara; alla dessa varor för uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning, temperatursättning, belysning, kraftförsörjning, luftkonditionering och säkerhet i byggnader; transformatorer, reostater, eldsläckningsapparatur; apparater för temperatursättning samt kraftförsörjning i byggnader; delar av och tillbehör till förutnämnda varor.

11  Apparater för belysning, uppvärmning, kylning, ångalstring, kokning, ventilation, vattenförsörjning, luftkonditionering och sanitära ändamål i byggnader; kontrollventiler ingående i denna klass; delar av och tillbehör till förutnämnda varor.

37  Uppförande/anläggande av byggnationer, reparation/underhåll, installationstjänster, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursättning.

41  Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/ instruktion, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursättning.

42  Juridiska tjänster, vetenskaplig och industriell forskning, datorprogrammering, utformning och uppdatering av datorprogramvara, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvärning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursättning.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
18.3.2011 Published
Representative - Change of name and professional address
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
20.9.2001 Application
Application of the trademark 002383495 IMI Indoor Climate
 

Further trademarks of the owner

TA
TA HYDRONICS
TA HYDRONIC CONTROLS
TA we knowhow
TA-SC
TA-SC