Word mark

Trademark: 'AMAZON HONOR SYSTEM' 

European Community Trademark, no. 002323186, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 002323186 was filed for AMAZON HONOR SYSTEM (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35, 36 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes35, 36, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

PLESNER
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

36  Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, og finansielle tjenesteydelser; valutarisk virksomhed og valutariske tjenesteydelser; ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmægler tjenesteydelser; kreditkortserviceydelser; tjenesteydelser vedrørende hævekort; tjenesteydelser vedrørende kontokort; kreditkortserviceydelser og finansielle tjenesteydelser via elektroniske kommunikationsnetværk; clearing og afstemning af finansielle transaktioner via et globalt computernetværk; kodede magnetkort; læsere til kodede magnetkort; elektroniske databærere i form af magnetiserede kodede kort; informationstjenester i forbindelse med finansiel og forsikringsvirksomhed, formidlet on-line fra en computerdatabase eller et globalt computernetværk; home banking; banktjenesteydelser på et globalt computernetværk; finansiel rådgivning; valutavekslingsvirksomhed; finansieringsvirksomhed; forsikringsmæglervirksomhed; forsikringsrådgivning; forsikringsoplysning; udstedelse af kreditkort; køb finansieret ved leasing; pengeindsamllnger til velgørende formål; finansielle tjenesteydelser, nemlig formidling af bankkortserviceydelser; tilvejebringelse af en søgbar on-line database for andres varer og tjenesteydelser på områderne for finansiering, bankvirksomhed, fast ejendom og automobiler; handel med varer for andre; software til behandling af elektroniske betalinger til og fra andre; software til ægthedsbestemmelse.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere.

 
 
 

Records history

 
20.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
1.1.1970 Application
Application of the trademark 002323186 AMAZON HONOR SYSTEM
 

Further trademarks of the owner