Word mark

Trademark: 'EASYSIGN' 

European Community Trademark, no. 002294643, Word mark

 

On 6. 7. 2001 the community trademark application no. 002294643 was filed for EASYSIGN (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied6. 7. 2001
Nice classes9, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

AWAPATENT A/S
Strandgade 56
1401 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computer software, hardware, og perifert udstyr herunder disketter, servere, klienter, sikre personlige håndholdte computere og andre elektroniske apparater og instrumenter, magnetisk kodede kort, chipkort, poletter og tokens, integrerede kredsløb; software, firmware og hardware til informations- og datakommunikation, information- og datatransaktioner, netværk, virtuelle private netværk, firewall, proxies, plug-ins, applets; computer sikkerhedsprodukter, nemlig computerhardware, software og perifert udstyr til sikker kommunikation, sikker lagring, kryptografi, sikkerhed, digitale signaturer, kryptering, nøglegenerering, autentificering, identifikation, meddelelsesautentifikation, hemmelighed og anonymitet, konfidentialitet, integritet, uafviselighed, adgangskontrol, kryptografiske standarder, kryptografiske algoritmer, protokoller, hashfunktioner, kryptografiske kasser; computer software, hardware og perifert udstyr til betroede tredjepartsydelser ("trusted third party services"), herunder certifikater, attributter, certifikater, "instant" certifikater (løbende certificering), kvalificerede certifikater, certificering, autorisation, certificeringsmyndighed, digitale kredentialer, digitale identiteter, digitale privilegier, lokal registrering, tidsstempel, sikker tidsstempling, notarius publicus, opslags-database; computersoftware, -hardware, og perifert udstyr til elektroniske penge, elektroniske checks, elektronisk pung, elektronisk betaling, sikkert display, elektronisk afstemning, elektronisk omsættelige dokumenter, entydighed af elektroniske dokumenter, elektronisk handel, initialisation center til chip kort; computersoftware og -hardware til telekommunikationsudstyr, pagers, mobiltelefoner, modemer, ASN.1 værktøj, audit log, uafhængig verificering, on-line hjælp, steganografi.

41  Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende informations- og datasikkerhed, kryptografi og kryptografisk software, produkter og applikationer.

42  Rådgivning inden for kryptografi og informationssikkerhedshed; licensgivning af teknologi, computer systemudvikling og systemintegration relateret til informationssikkerhed; juridisk rådgivning inden for digital signatur; juridisk rådgivning vedrørende brug af kryptografi; evaluering af svagheder og trusler; formulering af sikkerhedspolitikker og udvekslingsaftaler; juridisk rådgivning inden for elektronisk kommunikation (nationalt såvel som internationalt); evaluering og udvikling af kryptografiske algoritmer og protokoller; design og specifikation af system sikkerhedsarkitektur; sikkerhedsintegration af applikationer, herunder EDI, X.400 og X.500, integration af chipkort løsninger; integration af kryptografiske algoritmer, metoder og hardware.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.1.2010 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
6.7.2001 Application
Application of the trademark 002294643 EASYSIGN