Word mark

Trademark: 'GENEMINING' 
Prokaria ehf.
European Community Trademark, no. 002285534, Word mark

 

On 3. 7. 2001 the community trademark application no. 002285534 was filed for GENEMINING (Word mark) by Prokaria ehf. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 1, 35 and 42. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied3. 7. 2001
Nice classes1, 35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Prokaria ehf.
Gylfaflöt 5
112 Reykjavik
IS

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

JOHAN SCHLÜTER
Højbro Plads 10
1200 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

1  Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødningsmidler; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.

35  Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, marketing, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer on-line, især indenfor biokemiske produkter og varer hidrørende fra bioteknologisk udvikling og forskning, fremskaffelse af computerbaserede informationer og data (kommercielt) indenfor det bio- og det højteknologiske område.

42  Softwareudvikling, programmering af computere, lægevirksomhed, veterinær- og landbrugsvirksomhed, videnskabelig og industriel forskning, forskning og brug af mikroorganismer til industrielle formål, produktudvikling, specielt hidrørende fra eller bestående af biokemiske substanser, udvikling og forskning indenfor bio- og højteknologi.

 
 
 

Records history

 
16.1.2017 The current state is Application refused
Current state
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
9.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
24.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
7.5.2003 Registered
Representative - Replacement of representative
31.8.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
3.7.2001 Application
Application of the trademark 002285534 GENEMINING
 

Further trademarks of the owner