Word mark

Trademark: 'HANDY' 
Tele2 Sverige AB
European Community Trademark, no. 002283638, Word mark

 

On 3. 7. 2001 the community trademark application no. 002283638 was filed for HANDY (Word mark) by Tele2 Sverige AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied3. 7. 2001
Nice classes9, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Tele2 Sverige AB
Box 62
164 94 Kista
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

NIHLMARK & ZACHAROFF ADVOKATBYRÅ AB
Regeringsgatan 67 4 TR
Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Registrerade datormjukvaror och -program; elektroniska apparater för användning vid telekommunikation, telefonväxlar, nummerpresentatörer och personsökare; elektroniska apparater för fjärrstyrning av signaler; sändare av elektroniska signaler; sändare för telefoner; sändare (telekommunikation): elektroniska telefonböcker; datormjukvaror i form av programpaket, nämligen mjukvaruprogram inspelade på CD-ROM-skivor; magnetiska och optiska databärare och -media, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder eller data.

38  Telekommunikation; information avseende telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk postöverföring; kommunikationer via datorterminaler; TV-, radio- och kabel-TV-utsändningar; personsökartjänster.

42  Underhåll, uppdatering, utformning av datorprogramvara; återhämtning av datainformation; datorprogrammering; datorsystemanalyser; leasing av åtkomsttid till databaser; projekt- och planeringstjänster relaterade till utrustning för telekommunikation.

 
 
 

Records history

 
24.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
11.3.2009 Published
Proprietor - Change of name and address
2.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.12.2002 Registered
Representative - Change of name and professional address
3.7.2001 Application
Application of the trademark 002283638 HANDY
 

Further trademarks of the owner

.TELE2.
.TELE2.INTERNET
TELE2Tv
Card2Cash
TELE2