Word mark

Trademark: 'W FACTOR' 
W Factor, Inc.
European Community Trademark, no. 002253359, Word mark

 

On 12. 6. 2001 the community trademark application no. 002253359 was filed for W FACTOR (Word mark) by W Factor, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied12. 6. 2001
Nice classes9, 35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

W Factor, Inc.
2410 Carillon Point
98033 Kirkland,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

PLESNER
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computer software; computer software på området for grafik og design.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; desktoppublishing; detailsalg af software.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; computer software ydelser; abonnementsydelser via internettet af computer software på området for grafik og design; computer software designvirksomhed; installering og vedligeholdelse af computersoftware; licensgivning af computersoftware; konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende computersystemer, computernetværk, computerhardware og -software samt perifert udstyr hertil.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
12.6.2001 Application
Application of the trademark 002253359 W FACTOR
 

Further trademarks of the owner