Trademark: 'adveta' 
Adveta AB
European Community Trademark, no. 002241446, Figurative mark

 

On 28. 5. 2001 the community trademark application no. 002241446 was filed for adveta (Figurative mark) by Adveta AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35, 38 and 41. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied28. 5. 2001
Nice classes35, 38, 41

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adveta AB
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

HAMILTON ADVOKATBYRÅ KB
Hamngatan 27
101 33 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Sammanställning och inmatning av information i databaser, systematisering av information i databaser, annonsering i globala nätverk, professionella konsultationer avseende företagsadministration.

38  Kommunikation via globala eller interna nätverk, sändning av elektroniska meddelanden, datorstödd överföring av meddelanden och bilder.

41  Anordnande av handledning/instruktion via globala eller interna nätverk, lärarledd och datorstödd undervisning, utbildningstjänster, arrangerande och hållande av kurser.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.1.2002 Registered
Representative - Change of name and professional address
2.7.2001 Registered
Proprietor - Change of name and address
28.5.2001 Application
Application of the trademark 002241446 adveta