Word mark

Trademark: 'agilX' 
ORC Group AB
European Community Trademark, no. 002207652, Word mark

 

On 26. 4. 2001 the community trademark application no. 002207652 was filed for agilX (Word mark) by ORC Group AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9 and 36. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied26. 4. 2001
Nice classes9, 36

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

ORC Group AB
Box 7742
103 95 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

KOMMISSIONÄREN FÖR AB-ÄRENDEN AB
Storgatan 1
851 23 Sundsvall
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Mjukvara med egenskaper för användning för och i anslutning till mäkleri, distribution och handel med finansiella instrument såsom, men ej begränsat till, köp, förvärv, förmedling och försäljning av värdepapper, aktier, räntebärande papper, valutor, råvaror, derivat och värdepapper med fast avkastning samt mjukvara med egenskaper för att underlätta möjligheterna att sända och ta emot order av sådana värdepapper och instrument.

36  Finansiella tjänster inom området för, eller hänförligt till, tillhandahållande och marknadsföring av instrument, medel och produkter för handel, distribution och mäkleri avseende värdepapper och andra finansiella instrument såsom, men ej begränsat till, köp, förvärv, förmedling och försäljning av värdepapper, aktier, räntebärande papper, valutor, råvaror, derivat och värdepapper med fast avkastning samt finansiella tjänster för att sända och ta emot order av sådana värdepapper och instrument.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
14.9.2004 Registered
Proprietor - Change of name and address
26.4.2001 Application
Application of the trademark 002207652 agilX
 

Further trademarks of the owner