Word mark

Trademark: 'PEOPLEZONE' 

European Community Trademark, no. 002202612, Word mark

 

On 3. 5. 2001 the community trademark application no. 002202612 was filed for PEOPLEZONE (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied3. 5. 2001
Nice classes9, 35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

BRANN AB
Drottninggatan 27
111 51 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparater; dataprogramvara använd för att underlätta hantering av personalfrågor, organisera, lagra, hämta och behandla information om anställda och sökande, samt framställa rapporter gällande personalfrågor.

35  Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; konsulterande tjänster åt företag; personalfrågor, kompensations- och förmånsadministration, tjänster avseende rådgivning, entreprenad och företagsledning.

42  Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och jordbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; tjänster som ej kan hänföras till andra klasser; rådgivning inom området informationssystem och informationsteknologi för personalfrågor; utveckling, integration, genomförande, tillhandahållande, drift, ledning och övervakning av automatiserade system, globala datanätverk, intranät, informationssystem för personalfrågor och programvarunätverk, inkluderande relaterade data- och kommunikationsinfrastruktur, nätverk och system åt andra; mjukvaruutveckling och design för andra; webbplatsutveckling åt andra; erbjuda tillgång till elektroniska appliceringsplattformar och system, inkluderande relaterade data- och kommunikationsinfrastruktur, nätverk och system, använda för att organisera, lagra, hämta och behandla information gällande anställda, arbetsgivare, rekryterare, leverantörer, produkter, tjänster och annan information; utveckling, tillhandahållande och drift av datanätverk inkluderande tilläggsnät och intranät för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster till anställda.

 
 
 

Records history

 
23.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
31.5.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
3.5.2001 Application
Application of the trademark 002202612 PEOPLEZONE
 

Further trademarks of the owner