samstock

Trademark: 'SAMSTOCK' 
BOSS INFORMATION OY
European Community Trademark, no. 002165413, Figurative mark

 

On 5. 4. 2001 the community trademark application no. 002165413 was filed for SAMSTOCK (Figurative mark) by BOSS INFORMATION OY before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in class 0. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied5. 4. 2001
Nice classes0

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

BOSS INFORMATION OY
Ohjemakaari 1
40101 Jyväskylä
FI

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

Mariusz Sliwinski
Dalvägen 14 2 TR
169 56 Solna
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

0  Samstock är ett gemensam benämning på mjukvara som marknadsförs och säljs av Boss Information Oy; mjukvaran (här efter kallat Samstock) vänder sig til institutioner som har någon form av handel med värde papper såsom aktier, obligationer, valutor eller liknande; Samstock består av olika moduler som kan arbeta oberoende eller tillsammans med varandra; Samstock förekommer i olika varjanter beroende på användarens inriktning; beskrivning och exempel; Samstock Portfolio Manager är ett program som används i den dagliga hanteringen av värde papper på ett back office i en bank eller en fondkommisionär, denna del hanterar transaktioner och förmedlar informationen mellan handlaren och värdepappers centralen; Samstock Fund Manager är ett program som hanterar de uppgifter som har med fond administration att göra såsom fondandelar, utträkning av fondens värde eller liknande: Samstock Custody Manager är en program som vänder sig till de depåförande bankerna, i denna mjukvara kan depåbanken skicka och ta emot Swift meddalanden av 500 serien som har med depåhantering att göra; Samstock Asset Manager är en rapport funktion som är emnad för institutionell kapitalförvaltning.