Word mark

Trademark: 'OBELISK' 
Universe City, Inc.
European Community Trademark, no. 002149706, Word mark

 

On 26. 3. 2001 the community trademark application no. 002149706 was filed for OBELISK (Word mark) by Universe City, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied26. 3. 2001
Nice classes9, 16, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Universe City, Inc.
4960 Almaden Expressway, Suite 354
95118 San Jose,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Vooraf opgenomen software; computer software dat men kan downloaden van een computersite op afstand voor het onderrichten van bedrijven en individuen aangaande een brede waaier aan onderwerpen; computer software voor het verlenen van toegang tot, het verlenen van informatie aan, en het verkrijgen van informatie via een wereldwijd computernetwerk, interne computernetwerken, en/of plaatselijke en wijd lokale netwerken; computer software dat video-uitzendingen mogelijk maakt via wereldwijde communicatienetwerken; computer software voor de organisatie, de weergave, de communicatie, het opzoeken of analyseren van marketing- of reclamegegevens, voor de creatie, de formattering, de communicatie of het afdrukken van grafische of multimedia-weergaven, voor het ontwerp van software, of voor het ontwerp van websites en portale websites.

16  Handleidingen als eenheid verkocht met vooraf opgenomen software; handleidingen als eenheid verkocht met computer software voor de organisatie, de weergave, de communicatie, het opzoeken of analyseren van marketing- of reclamegegevens, voor de creatie, de formattering, de communicatie of het afdrukken van grafische of multimedia-weergaven, voor het ontwerp van software, of voor het ontwerp van websites en portale websites.

38  Diensten inzake chat rooms en mededelingenborden met betrekking tot web casting en videoconferenties en -tentoonstellingen, die een poort op het wereldwijd computernetwerk besturen; het verlenen van discussieplatformen, e-mail diensten, en praatdiensten, in tekst- en multimediaformaat, via computernetwerken; elektronische overdracht van gegevens, tekst, geluid, beelden, en documenten via computers en computernetwerken; uitzenddiensten; computermededelingenborden; het verlenen van on-line faciliteiten voor rechtstreekse en onrechtstreekse interactie met andere computergebruikers betreffende verschillende onderwerpen; directory-diensten om mensen, plaatsen, organisaties, telefoonnummers, e-mail adressen en home pages te helpen lokaliseren; het houden van on-line conferenties, seminaries, en bijeenkomsten via computernetwerken; webcasting; video-uitzenddiensten; het verlenen van video-uitzendingen via een wereldwijd computernetwerk, via interne computernetwerken, en/of lokale en wijd lokale netwerken; het zorgen voor reclame, gegevens en boodschappen via elektronische overdracht; audio, video- of multimedia-uitzending.

42  Het verlenen van toegang aan meerdere gebruikers tot een wereldwijd computerinformatienetwerk voor de overdracht en verspreiding van een brede waaier aan informatie; het verlenen van informatie op het gebied van website-ontwikkeling; raadgevingsdiensen om individuen en bedrijven bij te staan om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van een wereldwijd computernetwerk, interne computernetwerken, en/of lokale en wijd lokale netwerken voor persoonlijk en zakelijk gebruik; het ontwikkelen, updaten, aanpassen en gebruiken van computer software voor het toegang verkrijgen tot, het verlenen van informatie aan en het verkrijgen van informatie van portale websites, een wereldwijd computernetwerk, interne computernetwerken, en/of lokale en wijd lokale netwerken, computerprogrammering voor derden; ontwerp van portale websites, onderhoud van portale websites; diensten inzake het ontwerp van computersystemen voor derden; grafisch ontwerp; diensten inzake de integratie van computer-en netwerksystemen; diensten inzake het ontwerp van interfaces voor computergebruikers; ontwerp van computersites; en computerraadgevingsdiensten; het verlenen van internetportaaldiensten, het verlenen van portale websites en zoekmachines; ontwerp en beheer van e-commerce computersystemen bestaande uit hardware en software met als doel bedrijven toe te laten om goederen en diensten te verkopen via een wereldwijd computernetwerk; informatiediensten op het gebied van nieuws, wetenschap, geneeskunde, natuur, gezondheid, zakelijk reizen en geografie, wiskunde en onderwerpen van algemeen belang; portaaldiensten om toegang te hebben tot en te kunnen navigeren in een wereldwijd computerinformatienetwerk.