Word mark

Trademark: 'INTELLO' 
Intello A/S
European Community Trademark, no. 002100493, Word mark

 

On 22. 2. 2001 the community trademark application no. 002100493 was filed for INTELLO (Word mark) by Intello A/S before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 37, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied22. 2. 2001
Nice classes9, 37, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Intello A/S
Datavej 48
3460 Birkerød
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

ZACCO DENMARK A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 Copenhagen S
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computere, computer hardware, herunder computer hardware til netværk, computer software, herunder computer software til netværksforvaltning, computer firmware, elektroniske, elektriske og elektromekaniske apparater til brug i forbindelse med computere, apparater og instrumenter til optagelse, gengivelse og ændring af lyd, billeder og data, data lagret i elektronisk, optisk eller magnetisk format, vejledningsmateriale vedrørende computere og data lagret magnetisk, optisk eller elektronisk, apparater og instrumenter til registrering, behandling, modtagelse og gengivelse, overførsel, ændring, komprimering, dekomprimering, udsendelse, forening eller forbedring af data, telekommunikationsapparater og -instrumenter til brug i forbindelse med konferencer, dokumentudveksling og redigering, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de ovennævnte varer.

37  Vedligeholdelse af computer hardware.

38  Telekommunikationsvirksomhed, telekommunikationsrelaterede tjenesteydelser, kommunikation og transmission af lyd, billeder of data, tilvejebringelse af Internetadgang.

41  Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsydelser leveret via telekommunikationsnetværk og Internet.

42  Computerprogrammering, udvikling, design, opdatering, implementering og integration af computere, computer hardware og computer software, udlejning af datatid, datakraft og software; web-hosting.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
3.5.2002 Registered
Representative - Change of name and professional address
7.5.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
22.2.2001 Application
Application of the trademark 002100493 INTELLO