Word mark

Trademark: 'FIND ENGINE' 
Hapax Information Systems AB
European Community Trademark, no. 002096840, Word mark

 

On 21. 2. 2001 the community trademark application no. 002096840 was filed for FIND ENGINE (Word mark) by Hapax Information Systems AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied21. 2. 2001
Nice classes9, 35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Hapax Information Systems AB
Blekingegatan 48
116 62 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT AB
Box 45086
104 30 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade datorprogram eller datorexekverbara instruktioner, även talstyrda, för sökning, analys, indexering, bearbetning, lagring, hämtning och återskapande av text, filer, data och meddelanden och av information på Internet och på andra datornätverk; apparater och instrument, även talstyrda, för sökning, analys, indexering, bearbetning, lagring, hämtning och återskapande av text, filer, data och meddelanden och av information på andra datornätvork.

35  Tjänster relaterade till sökning, indexering, bearbetning, lagring, hämtning och återskapande av text, filer, data och meddelanden samt av information på Internet och på andra datornätverk.

38  Tjänster relaterade tillhandahållande av åtkomst till text, filer, data och meddelanden samt av information på Internet och på andra datornätverk.

42  Tjänster relaterade till analys av text, filer, data och meddelanden samt av information på Internet och på andra datornätverk.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner