Word mark

Trademark: 'RECLAIM YOUR BRAIN' 
Kunskaps TV i Sverige AB
European Community Trademark, no. 002093375, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 002093375 was filed for RECLAIM YOUR BRAIN (Word mark) by Kunskaps TV i Sverige AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 16, 28, 35, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Kunskaps TV i Sverige AB
Klarabergsviadukten 90
101 33 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

BRANN AB
Drottninggatan 27
111 51 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Inspelad film; CD-ROM; inspelade videokassetter; spelmaskiner anpassade för användning enbart med tv-mottagare.

16  Tryckta publikationer; tidskrifter, tidningar och böcker; undervisningsmaterial (ej apparater); manualer; grafiska framställningar; posters och fotografier.

28  Spel.

35  Annons- och reklamverksamhet; anordnande av utställningar för reklamändamål; public-relationtjänster; publicering av reklamtexter; tv-reklamtjänster; stöd vid registrering och användning av elektronisk marknadsplats; varu/produkt demonstration; annons- och reklamtjänster online; annonsering via e-postorder; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; kommersiella informationstjänster; kundinformation i samband med försäljnings av utbildningar; information och rådgivning i samband med försäljnings- och inköpstjänster via globala nätverk; anordnande av mässor och utsällningar för kommersiella ändamål via globala nätverk; tillhandahållande av konsumentinformation on-line; reproduktion av dokument; omarbetning/bearbetning av kurser och utbildningar för distribution, försäljning och förmedling; konsultation och assistants vid försäljnings- och inköpsprocess elektronisk marknadsplats på nätet för handel med utbildning.

38  Televisionssändning; kabeltelevisionssändning; elektronisk överföring av utbildningsprogram via Internet och/eller intranät; datorstödd sändning-överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/Internet; sändning av meddelanden över elektroniska media; upplåtande av åtkomst till datanäverk/Internet; överföring av och sändning av databasinformation via telenät, nyhetsbyråer.

41  Undervisning och utbildning; anordnande av handledning och instruktion; underhållning; kulturverksamhet ingående i klassen; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier och symposier; utbildnings-, undervisnings- och underhållningsinformation; produktion av radio- och televisionsprogram; filmproduktion; textpublicering (ej reklamtexter); utgivning av böcker; uthyrning av producerade televisionsprogram på film och video.

42  Designtjänster och grafisk formgivning; fotoreportagetjänster och nyhetsreportertjänster: förvaltning av upphovsrätter och licensiering av immaterialrätter; utbildning via elektronisk media; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; datoriserad kontaktförmedling; datorsystemanalyser; design/utformning av (datormjukvara)/websidor/websajter.

 
 
 

Records history

 
23.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
3.9.2007 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
1.1.1970 Application
Application of the trademark 002093375 RECLAIM YOUR BRAIN