Word mark

Trademark: 'AUTOCARD' 
Scandlines Øresund I/S
European Community Trademark, no. 002069698, Word mark

 

On 1. 2. 2001 the community trademark application no. 002069698 was filed for AUTOCARD (Word mark) by Scandlines Øresund I/S before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 36 and 39. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 2. 2001
Nice classes9, 16, 36, 39

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Scandlines Øresund I/S
c/o Scandlines A/S Færgevej 8
3000 Helsingør
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

BUDDE SCHOU A/S
Hausergade 3
1128 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater.

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klicheer.

36  Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed.

39  Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser.

 
 
 

Records history

 
17.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
15.11.2001 Registered
Proprietor - Total transfers
1.2.2001 Application
Application of the trademark 002069698 AUTOCARD