Word mark

Trademark: 'BLOCKS' 
Invisible Worlds, Inc.
European Community Trademark, no. 001982222, Word mark

 

On 5. 1. 2001 the community trademark application no. 001982222 was filed for BLOCKS (Word mark) by Invisible Worlds, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied5. 1. 2001
Nice classes9, 35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Invisible Worlds, Inc.
1179 N. McDowell Blvd., Suite A
94954 Petaluma,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

PLESNER
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computerprogrammer og instruktionsmanualer, der bruges og sælges som en enhed i forbindelse hermed, nemlig computersøgemaskinersoftware til brug for fremskaffelse af fortegnelser over information og navigationssupport vedrørende søgbare databaser, websider, adresselister og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; til brug for søgning efter, indhenting og formidling af online linking tjenesteydelser og interface-rutiner vedrørende informationer, websider, adresselister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; og til brug for kategorisering og manipulering af informationer, websider, addresslister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; computersoftware til brug for udvkling, udfærdigelse og redigering af anden computerbrugerbrugersoftware.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kompilering af computerdatabaser; tjenester vedrørende computerstyret forvaltning af databaser; opdatering af informationer om computerdatabaser.

38  Telekommunikationsvirksomhed; computerjenesteydelser, nemlig generel anvendelig onlinebaseret informationsportal og søgemaskine, der formidler fortegnelser over information og navigationssupport vedrørende søgbare databaser, websider, adresselister og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; formidling af online linking tjenesteydelser.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; computertjenesteydelser for andre, nemlig tilvejebringelse af søgemaskiner til fremskaffelse af data på globale computernetværk, tilvejebringelse af fortegnelser over information og navigationssupport vedrørende søgbare databaser, websider, adresselister og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; formidling af tjenestesteydelser vedrørende søgning, indhentning, links og interface-rutiner vedrørende informationer, websider, adresselister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; kategorisering og håndtering af informationer, websider, adresselister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk.

 
 
 

Records history

 
17.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
5.1.2001 Application
Application of the trademark 001982222 BLOCKS
 

Further trademarks of the owner