Word mark

Trademark: 'NORDEX' 
NORDEX ENERGY GmbH
European Community Trademark, no. 001976703, Word mark

 

On 29. 11. 2000 the community trademark application no. 001976703 was filed for NORDEX (Word mark) by NORDEX ENERGY GmbH before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 7, 9, 37 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied29. 11. 2000
Nice classes7, 9, 37, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

NORDEX ENERGY GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
DE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

PATRADE A/S
Fredens Torv 3A
8000 Aarhus C
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

7  Vindmøller og andre vinddrevne maskiner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder mølletårne og -master, vingekonsoller, møllehuse; bremser og bremseindretninger; gearkasser; elektriske generatorer.

9  Elektrisk styreudstyr til vindmøller; programmer til styring af vindmøller.

37  Installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed; sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed; veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
15.6.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
29.11.2000 Application
Application of the trademark 001976703 NORDEX
 

Further trademarks of the owner