Word mark

Trademark: 'RUN BETTER' 
Revenio Group Oyj
European Community Trademark, no. 001973007, Word mark

 

On 24. 11. 2000 the community trademark application no. 001973007 was filed for RUN BETTER (Word mark) by Revenio Group Oyj before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied24. 11. 2000
Nice classes9, 35, 36, 38, 39, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Revenio Group Oyj
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
FI

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.
Keskuskatu 7 A
00100 Helsinki
FI

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähko-, valokuvaus-, elokuvaoptiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus-, (valvonta), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ka -kojeet; áánen ja kuvien tallennus-, siirto-, ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntautomaatit ja kolokkokäytöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneetja tietojenkäsittelylaitteet.

35  Mainonta; likkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.

36  Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat.

38  Kaukoviestintä.

39  Kuljetus; tavaroiden pakkaus- ja varastointi.

41  Koulutus; koulutuksen järjestäminen.

42  Oikeuspalvelut; tieteellinen ja teollinen tutkimus; tietokoncohjelmointi; Internetissä, extranetissä ja multimediassa käytettävien järjestelmien suunnittelu, kehittärninen, rakentaminen, ylläpito ja konsultointi; Internetja tietoverkkoturvajärjestelmiin liittyvä konsultointi; multimediaa hyödyntävän brandin kehittärniseen liittyväkonsultointi; langattoman tietoverkon kautta; tapabtuva käyttäjän konsultointi; tietokoneohjelmien asentaminen, suunnittelu, ylläpito ja päivitys; insinööritoiminta; tietokoneohjelmointiin liittyvä konsultointi; kääntäminen; lokalisointi.

 
 
 

Records history

 
22.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
9.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
11.6.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
11.6.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
24.11.2000 Application
Application of the trademark 001973007 RUN BETTER
 

Further trademarks of the owner