Word mark

Trademark: '360' 
360networks inc.
European Community Trademark, no. 001971712, Word mark

 

On 23. 11. 2000 the community trademark application no. 001971712 was filed for 360 (Word mark) by 360networks inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied23. 11. 2000
Nice classes9, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

360networks inc.
#1510-1066 West Hastings Street
V6E 3X1 Vancouver,
CA

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Vezeloptische kabels, snoeren, vezeloptische leidingen en vezeloptische netwerken, met inbegrip van nuts- en telecommunicatiebescherming en aanverwante faciliteiten.

42  Het ontwerpen, bouwen, leggen, installeren, doen werken, onderhouden en het verkopen, ruilen en leasen van vezeloptische kabels, snoeren, leidingen voor vezeloptische kabels of snoeren en vezeloptische netwerken, hun respectievelijke bandbreedte, capaciteit en gelijkaardige afgeleide aandelen; diensten met betrekking tot Internet service providers; diensten met betrekking tot application service providers, te weten het hosten van toepassingen; diensten met betrekking tot storage service providers; telecommunicatienetwerkdiensten, te weten, diensten met betrekking tot optische kanalen; diensten inzake de overbrenging via privélijnen; "packet-based" gegevensdiensten; hoofdlijndiensten met betrekking tot virtuele spraak; e-commerce ondersteuning; web hosting; videotransportdiensten; onafhankelijke internettoegang voor transport en "peering"; beheer van telecommunicatienetwerken, infrastructuurdiensten met betrekking tot telecommunicatienetwerken, te weten de verkoop van telecommunicatievezel en -leidingen, diensten voor de creatie van netwerken, het ter beschikking stellen van faciliteiten aan derden voor de verzameling van uitrusting voor het verlenen van telecommunicatiediensten en internettoegang; het doen werken van Internet datacenters; het verlenen van een zoekrobot op het Internet voor gebruik door derden.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner