Word mark

Trademark: 'V-THERENET' 
Broadcom Corporation
European Community Trademark, no. 001966480, Word mark

 

On 22. 11. 2000 the community trademark application no. 001966480 was filed for V-THERENET (Word mark) by Broadcom Corporation before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied22. 11. 2000
Nice classes9, 16, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Broadcom Corporation
5300 California Avenue
92617 Irvine,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

CLIFFORD CHANCE LLP
10 Upper Bank Street
E14 5JJ London
GB

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software en electronisch, magnetisch of optisch opgeslagen handleidingen verkocht als eenheid; computers; hardware; elektronische en elektromechanische randapparatuur, allemaal voor gebruik met computers; computernetwerken; computerprogramma's; microprocessors; software; centrale verwerkingseenheden; schakelborden; halfgeleiders; computerschermen; computermonitors; videomonitors; projectoren; geïntegreerde schakelingen; opslag- en netwerkbesturingseenheden en apparatuur; magnetisch, elektronisch of optisch geregistreerde gegevens; leermiddelen met betrekking tot computers en gegevens, allemaal magnetisch, optisch of elektronisch geregistreerd; materialen voor het magnetisch, optisch en elektronisch vastleggen van gegevens.

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; cliches.

42  Ontwerp voor anderen op het gebied van computers, geïntegreerde circuits, communicatie en netwerken; computerdiensten; consultancy, ontwerp, testen, onderzoek en advisering, allemaal met betrekking tot computers en computerprogrammering; ontwerp van website's; computerprogrammering; analyse van computersystemen; computer-timesharing; onderzoek en ontwikkeling van hardware en software; verhuur en leasing van computers; computerprogrammering; verhuur van computers en updating van software; softwareontwikkeling; leasing van een computerdatabase; het verlenen van toegang tot elektronische communicatienetwerken en elektronische databases; overbrengen en verspreiden van informatie en gegevens via computernetwerken; het fungeren als host van websites; computernetwerken; het verlenen van toegang tot Internet; het verlenen van toegang tot en het verhuren van toegangstijd tot een computerdatabase en netwerken; samenstelling en analyse van gegevens en informatie; computerhulplijndiensten; technische ondersteuning met betrekking tot software, hardware, computernetwerken en het Internet; computernetwerken; on-line-diensten met betrekking tot het zoeken, terugvinden, indexeren en organiseren van gegevens in elektronische communicatienetwerken en voor het verbeteren van de prestaties en de werking van dergelijke netwerken; informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten, waaronder die welke on line of via het Internet geleverd worden.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
30.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.11.2000 Application
Application of the trademark 001966480 V-THERENET
 

Further trademarks of the owner

Silicon Spice
BROADCOM
54g