Word mark

Trademark: 'b4g' 
Gameloft S.E.
European Community Trademark, no. 001941830, Word mark

 

On 7. 11. 2000 the community trademark application no. 001941830 was filed for b4g (Word mark) by Gameloft S.E. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 38 and 41. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied7. 11. 2000
Nice classes9, 16, 38, 41

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Gameloft S.E.
14 rue Auber
75009 Paris
FR

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

Alexandre De Rochefort
81, rue Réaumur
75002 Paris
FR

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, herunder: computerspil, computerspil og programmer dertil, computerspil til brug sammen med fjernsyn, computerspilprogrammer, computerprogrammer til video- og computerspil, computerprogrammer, computerspil, computersoftware, inklusive software til computerspil, computer- og videospil, software til computer- og videospil, software til computerspil, softwareprogrammer til videospil, software til videospil, software til spil, videospil, computersoftware og publikationer i elektronisk form leveret online fra databaser eller fra faciliteter på Internettet (inklusive web-sider), computersoftware til anvendelse i forbindelse med online, interaktive, cd-rom- og multimedieaktiviteter, multimediesoftware, multimedieapplikationer og -produkter, multimedieoptagelser og -publikationer, elektroniske publikationer, grammofonplader, compactdiske; elektronisk spil via Internet og world wide web; online musik og spilservice; music on demand over Internettet og world wide web; pay per play music on demand; pay per play music on demand på Internettet og world wide web; online elektronisk musik tidsskrift på Internettet og world wide web; produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web; streaming af media, musik, billeder og anden data over Internettet og world wide web.

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, spillekort, klichéer, herunder blade og tidsskrifter, bøger, blade, tidsskrifter, bøger, blade og periodiske publikationer, instruktionshåndbøger, fotografier, programmer, publikationer, plakater, postkort, bogmærker, skriveredskaber, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), overføringsbilleder samt armoverføringsbilleder, papirhandlervarer, lommekalendere og dagbøger, kalendere, billeder, spillekort, notesblokke og klistermærker til kofangeren, bulletiner, CD-holdere, nyhedsblade, nyhedsbreve; online elektronisk musik tidsskrift på Internetter og world wide web; produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web; online musik- og nyhedsmagasin/tidsskrift, online musik- og nyhedsformidling, online musik og nyhedsformidling på Internettet og world wide web.

38  Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektroniske brevkasser, elektroniske nyhedsbureauer, elektroniske opslagstavler, fjernsynsudsendelser, indsamling af nyheder, indsamling og forsyning af nyheder, nyhedsbureauer, nyhedsbureauvirksomhed, nyhedstjenester, nyhedsudsendelser, online distribution af computersoftware over Internettet og lignende datanetværk, presse- og nyhedsbureauer, radio- og tv-udsendelse, radioudsendelse, telekommunikationsvirksomhed, særlig edb-støttede, elektroniske informations- og kommunikationstjenester for åbne og lukkede brugergrupper, tjenesteydelser vedrørende pay-per-view tv-udsendelser, udsendelse og kommunikation ved hjælp af computere eller computerstøttet; music on demand over Internettet og world wide web, pay per play music on demand, pay per play music on demand på Internettet og world wide web, online elektronisk musik tidsskrift på Internettet og world wide web, produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web, Internet radio, online musik og nyhedsformidling; streaming af media, musik, billeder og anden data over Internettet og world wide web.

41  Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, herunder arrangering af shows, audiovisuelle forestillinger, diskoteksvirksomhed, elektronisk publikation, elektronisk spil via Internet, elektronisk udgivelsesvirksomhed, film- og videoproduktion, film-, lyd-, video- og fjernsynsproduktion, fjernsyns- og radiounderholdning, forlagsvirksomhed og elektronisk forlagsvirksomhed, forlagsvirksomhed og udgivelse af musik, information vedrørende underholdning, kasino- og spillevirksomhed, koncertvirksomhed, kulturelle aktiviteter, lyd- og videooptagelser, musik- og kunstneragenturer, musikalsk underholdningsvirksomhed, musikalsk underholdningsvirksomhed, musikarrangementer, musikkoncerter, musikproduktion, natklubvirksomhed, nyhedsudsendelsesvirksomhed, offentliggørelse og udgivelse af bøger, aviser og tidsskrifter, offentliggørelse og udgivelse af bøger, aviser, tidsskrifter, informationer og softwareprogrammer lagret på databærere af enhver art, onlinedistribution af audiovisuel underholdning, organisering af konkurrencer og spil af enhver art, udsendt i radio og fjernsyn, organisering af konkurrencer og spil til undervisning eller underholdning, organisering af kulturelle begivenheder, produktion af radio- og/eller tv-programmer, produktion af radioprogrammer, produktion af videoer, film, lydbånd, cd-rom'er, plader, compactdiske, fjernssynsshows og fortsatte fjernsynsserier, radio- og fjernsynsunderholdningsvirksomhed, radiounderholdning, spillevirksomhed, spillevirksomhed, udbydelse af underholdning, udgivelse af bøger, blade, dagblade, tidsskrifter, udgivelse af musik, udgivelse af musik indeholdt i klasse, underholdning, underholdning, underholdning vedrørende musik, underholdningvirksomhed; music on demand over Internettet og world wide web, pay per play music on demand, pay per play music on demand på Internettet og world wide wide, on-line elektronisk musik tidsskrift på Internettet og world wide web, produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web; Internet radio, online musik og nyhedsformidling, online musik og nyhedsformidling på Internettet og world wide web, streaming af media, musik, billeder og anden data over Internettet og world wide web.

 
 
 

Records history

 
9.12.2016 The current state is Application refused
Current state
13.8.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
30.7.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
25.6.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
27.7.2004 Registered
Representative - Replacement of representative
7.11.2000 Application
Application of the trademark 001941830 b4g
 

Further trademarks of the owner

gameloft.com
gameloft
LOAD AND PLAY
Gulo's Tale
gameloft
gameloft