Word mark

Trademark: 'IBAG' 
Doorstep AS
European Community Trademark, no. 001858851, Word mark

 

On 11. 9. 2000 the community trademark application no. 001858851 was filed for IBAG (Word mark) by Doorstep AS before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 36, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied11. 9. 2000
Nice classes9, 35, 36, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Doorstep AS
c/o Den Norske Bank ASA
0021 Oslo
NO

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

CHAS. HUDE A/S
H. C. Andersens Boulevard 33
1780 København V
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Apparater og instrumenter til transmission, gengivelse, lagring og omformning af tale, tekst, billeder og data; apparater og instrumenter til telekommunikation og datakommunikation, og apparater og instrumenter til elektronisk kommunikation; elektroniske grænsesnitflader; magnetiske databærere, dataprogrammer, software og hardware; databehandlingsudstyr og datamater; modems og modemkort; apparater og instrumenter til lagring af brugerdata og brugerinformation.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; on-line annoncering via datakommunikationsnetværk; indkøb af varer og tjenesteydelser for andre; udlejning af annoncetid og -plads i kommunikationsmedier; oplysningvirksomhed vedrørende handel.

36  Forsikringsvirksomhed; financiel virksomhed; valutarisk virksomhed.

38  Telekommunikationsvirksomhed; datakommunikationsvirksomhed; elektroniske nettjenester, banktjenester via elektroniske datanetværk, betalingstjenester via telefon, mobiltelefon og andre terminaler og via elektroniske datanetværk; abonnementstjenester; elektronisk overførsel, afsendelse og modtagelse af tekst, tale, data og billeder; kommunikation via optiske-fiber netværk; globale datanetværkstjenester; databaserede kundeinformationstjenester; WAP-baserede tjenester; elektronisk nethandelsvirksomhed, elektronisk markedsplads, netværksportaler; bredbandstjenester.

41  Uddannelsesvirksomhed; oplæringsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportslige og kulturelle aktiviteter.

42  EDB programmering; leasing af tilgangstid til databaser; sikkerhedsløsninger for nethandel og information; lagring af brugerdata og brugerinformationer.

 
 
 

Records history

 
17.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
10.4.2006 Registered
Representative - Replacement of representative
11.9.2000 Application
Application of the trademark 001858851 IBAG
 

Further trademarks of the owner