Word mark

Trademark: 'ONEMEDIAPLACE' 
OneMediaPlace, Inc.
European Community Trademark, no. 001847664, Word mark

 

On 11. 9. 2000 the community trademark application no. 001847664 was filed for ONEMEDIAPLACE (Word mark) by OneMediaPlace, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 16, 35 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied11. 9. 2000
Nice classes16, 35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

OneMediaPlace, Inc.
188 Embarcadero, Third Floor
94105 San Francisco,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT A/S
Strandgade 56
1401 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klicheer.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; formidling af en on-line netværkssite til andre til salg af produkter og tjenesteydelser; on-line bestilling og køb af varer; formidling af on-line forretningsmæssig annonce- og reklamevirksomhed; facilitering af handelen med varer og tjenesteydelser via det globale kommunikationsnetværk gennem formidling af et forum til belejligt køb af varer og tjenesteydelser dækkende et bredt udsnit af medier, herunder on-line forlagsvirksomhed, ud-af-hjemmet, radio og fjernsyn, facilitering af annoncering af andres varer og tjenesteydelser gennem formidling af et forum til køb og salg af mediereklameindslag via et globalt computernetværk.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.1.2010 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
11.9.2000 Application
Application of the trademark 001847664 ONEMEDIAPLACE