Word mark

Trademark: 'CoShopper' 
CoShopper AS
European Community Trademark, no. 001787845, Word mark

 

On 2. 8. 2000 the community trademark application no. 001787845 was filed for CoShopper (Word mark) by CoShopper AS before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied2. 8. 2000
Nice classes9, 35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

CoShopper AS
Karenslyst Allé 9 C
0278 Oslo
NO

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT A/S
Strandgade 56
1401 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

35  Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed i form af reklame via radio, fjernsyn, Internet og andre medier; distribution af reklamemateriale til fremme af salg af mækevarer til kunder; udsendelse af vareprøver; kundeinformation og markedsføring ved salg af løsøre gennem internettet; tjenesteydelse i forbindelse med sammenstilling af et varesortiment (dog ikke transport deraf) for en andens regning, for at gøre det muligt for kunder på en mere hensigtmæssig måde at se og købe varerne via internettet; kommerciel informationsvirksomhed; detailhandelsvirksomhed.

38  Telekommunikationsvirksomhed; dataassisteret overførsel af beskeder og billeder, overførsel af information fra databaser ved hjælp af telekommunikation; tjenesteydelser i forbindelse med drift af virksomhed for elektronisk handel; drift af datanetværk til overførsel af nyheder, billeder, tekst, tale, lyd og data; elektronisk postoverførsel.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; udleje af adganstid til databaser, datakonsultentvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse med dataprogrammering; design af computersoftware; udleje af computersoftware; hotelreservation.

 
 
 

Records history

 
25.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.1.2010 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
2.8.2000 Application
Application of the trademark 001787845 CoShopper