Trademark: 'TimeØ' 

European Community Trademark, no. 001766880, Figurative mark

 

On 20. 7. 2000 the community trademark application no. 001766880 was filed for TimeØ (Figurative mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied20. 7. 2000
Nice classes35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

BRANN AB
Drottninggatan 27
111 51 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

42  Dator och informationsteknologiska tjänster; nämligen utveckling, kundanpassning, integrering, implementering, värdskap (hosting), drivande, förvaltning och upprätthållande av automatiserade system och associerad mjukvara och on-lineverktyg, inkluderande relaterad dator- och kommunikationsinfrastruktur, nätverk och system för andra; konsultationer beträffande datoriserat informationssytem avseende affärsdrift, -förvaltning och -ledning och datateknologi; design, implementering av värdskap (hosting) och upprätthållande av websidor för andra; design av websidors innehåll; applikationsutveckling och design åt andra; utskänkning av mat och dryck, upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och jordbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
31.5.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
20.7.2000 Application
Application of the trademark 001766880 TimeØ
 

Further trademarks of the owner