g
 
Logo description
Targets | One letter

Similar logos

Trademark: 'G' 
Information Innovation B.V.
European Community Trademark, no. 001748979, Figurative mark

 

On 10. 7. 2000 the community trademark application no. 001748979 was filed for G (Figurative mark) by Information Innovation B.V. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied10. 7. 2000
Nice classes9, 35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Information Innovation B.V.
Amstelveenseweg 80-90
1075 XJ Amsterdam
NL

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

No representative yet. Trademark owners outside EU have to appoint a representative. To strenghten a trademark a representative is always recommended.

Appointment of representative

 
 

Nice classes

9  Computersoftware, met name te gebruiken ter ondersteuning van de in de klassen 35 en 42 genoemde diensten.

35  Het opstellen van en beheer van gegevensbestanden met name betrekking hebbende op bedrijfsinformatie, bedrijfsgegevens, marketinginformatie, bedrijfsorganisatorische informatie of andere handelsinformatie; het ten behoeve van derden zoeken, registreren, bewerken, samenstellen, combineren, systematiseren, aanbieden en verspreiden van bedrijfsinformatie, bedrijfsgegevens, marketinginformatie, bedrijfsorganisatorische informatie of andere handelsinformatie; informatievoorziening voor zakelijke doeleinden, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer met name betrekking hebbende op bedrijfsinformatie, bedrijfsgegevens, marketinginformatie, bedrijfsorganisatorische informatie of andere handelsinformatie; organisatie van beurzen, informatieplatformen en tentoonstellingen, waaronder ook "virtuele" beurzen, informatieplatformen en tentoonstellingen op het Internet, voor commerciële doeleinden; advisering, ook via het Internet, op het gebied van bedrijfsinformatie, bedrijfsgegevens, marketinginformatie, bedrijfsorganisatorische informatie of andere handelsinformatie; marktonderzoek verband houdende met bedrijfsinformatie, bedrijfsgegevens, marketinginformatie, bedrijfsorganisatorische informatie of andere handelsinformatie, en advisering in dit kader, alsmede het analyseren en aanbieden van de resultaten van bovengenoemde onderzoeken.

42  Diensten van een databank; het verschaffen van toegang tot computerdatabases; consultancy-diensten op het gebied van computer hard- en software, datacommunicatienetwerken en elektronische informatie-overdracht; het uitbrengen en ter beschikking stellen van analoge en digitale gegevensdragers en van geregistreerde computerprogramma's; het via (mobiele) telefonie of on-line verstrekken van informatie uit databases of andere informatiebronnen; het schrijven en updaten van software; ontwerp en ontwikkeling van Internet sites.

 

Vienna classes

 
 
 

Further trademarks of the owner