Trademark: 'dinnerNOW.com' 

European Community Trademark, no. 001725183, Figurative mark

 

On 26. 6. 2000 the community trademark application no. 001725183 was filed for dinnerNOW.com (Figurative mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied26. 6. 2000
Nice classes9, 35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

No representative yet. Trademark owners outside EU have to appoint a representative. To strenghten a trademark a representative is always recommended.

Appointment of representative

 
 

Nice classes

9  Computersystemen voor gebruik in restaurants en delicatessenwinkels; computer software op het gebied van restaurant-, delicatessenwinkel- en voedingsdiensten, te weten software voor gebruik van een reserverings-, meeneem- en bezorgingsordersysteem.

35  Promotionele en reclamediensten, te weten het verspreiden van reclame en de distributie van bons en promotionele aanbiedingen voor derden via een on-line elektronisch communicatienetwerk; coöperatieve reclame en marketing; on-line besteldiensten met betrekking tot voedsel en voedsel aanverwante producten; on-line besteldiensten op het gebied van restaurant-, delicatessenwinkel- en voedingsdiensten; distributie van voedsel, voorraden, uitrusting en waren aan voedingshandelszaken; het maken van advertenties voor derden; uitwisselingsdiensten, te weten het loven en bieden van goederen voor derden; product merchandising on-line veilingsdiensten; het uitvoeren van zakelijke en marktonderzoeken; het verlenen van evaluatieve feedback en notering van verkoopsgoederen en diensten.

38  Het ter beschikking stellen van on-line elektronische mededelingenborden voor de overdracht van boodschappen tussen computergebruikers met betrekking tot voeding en onderwerpen van voedingsdiensten; het ter beschikking stellen van on-line chat rooms voor de overdracht van boodschappen tussen computergebruikers met betrekking tot voeding en voedingsdiensten; elektronische overdracht van gegevens en documenten via computerterminals op een wereldwijd computernetwerk; e-mail en berichtgevingsdiensten.

42  Computerdiensten op het gebied van restaurant-, delicatessen- en voedingsdiensten, te weten het verlenen van informatie via een wereldwijd computernetwerk; het tijdelijk ter beschikking stellen van on-line niet-downloadbare software voor het maken, meedelen en verwerken van reserveringen en bestellingen; het verlenen van on-line opslag en opvraging van informatie voor voedingszaken; on-line reserveringen; het ter beschikking stellen van een on-line geautomatiseerde gegevensbank; het ontwikkelen, installeren, onderhouden en hosten van websites van derden op een wereldwijd computernetwerk.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
25.1.2017 The current state is Application refused
Current state
17.1.2001 Registered
Representative - Deletion of the representative
26.6.2000 Application
Application of the trademark 001725183 dinnerNOW.com
 

Further trademarks of the owner