Word mark

Trademark: 'SQUID' 
Unipat Beheer B.V.
European Community Trademark, no. 001709112, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 001709112 was filed for SQUID (Word mark) by Unipat Beheer B.V. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 16, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes16, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Unipat Beheer B.V.
Nieuwe Parklaan 97
2587 BN Den Haag
NL

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

V.O.
Carnegieplein 5
2517 KJ The Hague
NL

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).

41  Opvoeding; opleiding; ontspanning; in het bijzonder cursussen en seminars op het gebied van de intellectuele eigendom en jurisdische onderwerpen in het algemeen.

42  Juridische diensten, met inbegrip van advies op het gebied van het octrooi-, merken-, modellen-, auteursrecht en licenties; exploitatie van octrooirechten; diensten op wetenschappelijk en industrieel gebied, het bewerken van computerdata, in het bijzonder met betrekking tot chemische formules (sequentie identificatie); interpreteren van dergelijke data.

 
 
 

Records history

 
17.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
18.3.2011 Published
Representative - Change of name and professional address
1.1.1970 Application
Application of the trademark 001709112 SQUID