Word mark

Trademark: 'BE YOURSELF ON THE WEB' 
iDIRECTIONS.COM.INC.
European Community Trademark, no. 001669407, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 001669407 was filed for BE YOURSELF ON THE WEB (Word mark) by iDIRECTIONS.COM.INC. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes35, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

iDIRECTIONS.COM.INC.
262 East Main Street
95030 Los Gatos,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Het promoten van de goederen en diensten van derden via een on-line elektronisch communicatienetwerk; verspreiding van reclame voor derden via een on-line electronisch communicatienetwerk; het vereenvoudigen van elektronische commerciële transacties tussen andere partijen onderling uitgevoerd via een elektronisch communicatienetwerk.

42  Online computerdiensten, te weten, het creëren en onderhouden van websites voor derden; het verlenen van elektronische verbindingen met on-line geautomatiseerde kenmerken en diensten voor het verbeteren van persoonlijke websites; het ter beschikking stellen van een on-line adressenbestand van websites, on-line diensten en andere bronnen; het ter beschikking stellen van elektronische verbindingen met websites van derden die gratis on-line diensten en producten aanbieden; het creëren en onderhouden van reclameborden en informatieve gegevensbanken toegankelijk via een elektronisch communicatienetwerk; registratie van domeinnamen; hosting van domeinnamen; routing van domeinnaamsystemen en correspondentie tussen netwerknamen en adressen op een elektronisch communicatienetwerk.