Varumärke: 'SV' 
The Sports Vault Corp.
European Community Trademark, no. 001662840, Figurative mark

 

On 18. 5. 2000 the community trademark application no. 001662840 was filed for SV (Figurative mark) by The Sports Vault Corp. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 16, 25, 28, 35, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied18. 5. 2000
Nice classes16, 25, 28, 35, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

The Sports Vault Corp.
500 Madison Street
R3H 0L5 Winnipeg,
CA

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

MILLS & REEVE LLP
Botanic House 100 Hills Road
CB2 1PH Cambridge
GB

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

16  Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; pappersprodukter och trycksaker med autografer av kända personer inom underhållnings- och sportvärlden, fotografier, affischer, bildkort; album; kalendrar; blyertspennor, pennor; spelkort; gratulationskort, annons- och reklammaterial, inkluderande kataloger, pamfletter, broschyrer, skyltar och skyltningsenheter; tidningar och periodiska publikationer; böcker.

25  Sportkläder, fotbeklädnader för sport samt huvudbonader för sport;sportkläder, fotbeklädnader för sport och huvudbonader för sport som bär kändisars autografer inom området för underhållning och sport.

28  Apparater och utrustning för sport; gymnastik- och sportartiklar; hockeyklubbor och skridskor för åkning på is; spel och leksaker; sportapparater och gymnastikutrustning och sportartiklar, ishockeyklubbor och skridskor, spel och lekutrustning, alla med autografer av kända personer inom underhållnings- och sportvärlden.

35  Detaljhandelstjänster och - försäljning inom området för minnessaker och samlingsartiklar rörande idrott;detaljhandelstjänster och försäljning inom området för minnes- och samlingsföremål inom sport inkluderande detaljhandelstjänster och försäljning via direktanslutning från en databas eller Internet;detaljhandelstjänster och - försäljning inom området för sportkläder, fotbeklädnader för sport och huvudbonader för sport, sportapparater och - utrustning, fotografier och andra artiklar som bär kändisars autografer inom området för underhållning och sport; marknadsstudier; marknadsstudier; marknadsanalys; massmediereklam; säljfrämjande verksamhet; marknadsprisanalyser, annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; marknadsstudier; marknadsstudier; marknadsanalys; massmediereklam; säljfrämjande verksamhet; kostnadsanalys och reklam- och marknadsföringstjänster tillgängliga via direktanslutning från en databas eller Internet.

41  Produktion, presentation, distribution av program för utsändning och interaktiv utsändning, inkluderande tv-, radio- och webbsändningsprogram och program inbegripande försäljning av minnesartiklar och samlingsvaror inom området för underhållning och sport; utgivningsverksamhet; tillhandahållande av information avseende idrott, idrottsverksamhet, minnesartiklar och samlingsvaror inom området för idrott, speciellt via direktanslutning från en datoriserad databas eller från Internet.

42  Utformning, upprättande och underhåll av webbplatser på Internet och sidor som kan hämtas från webbplatser;utformning, upprättande och underhåll av webbplatser på Internet och sidor som kan hämtas från webbplatser inbegripande kändisar inom området för underhållning och sport;utformning, upprättande och underhåll av webbplatser för erbjudande eller marknadsföring av varor eller tjänster;skapande av nya produkter/förpackningsutformningar; forskning och utveckling av nya produkter; kvalitetskontroll.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
16.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
15.11.2001 Registered
Proprietor - Total transfers
18.5.2000 Application
Application of the trademark 001662840 SV
 

Further trademarks of the owner