Figurative mark

Trademark: 'ASSCHENFELDTs GUIDE2www www.guide2www.dk' 

European Community Trademark, no. 001651678, Figurative mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 001651678 was filed for ASSCHENFELDTs GUIDE2www www.guide2www.dk (Figurative mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 16, 35, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

LØJE, ARNESEN & MEEDOM ADVOKATPARTNERSELSKAB
Øster Allé 42, 6
2100 København Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, databehandlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), alle former for computerprogrammer og software uanset medium eller udbredelsesmåde, særligt software optaget på et magnetisk medium eller nedtaget fra et fjernt netværk af computere.

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder bøger, fagbøger, kataloger og manualer.

35  Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, udlejning af reklameplads på kommunikationsmedier, on-line annoncering på et data kommunikationsnetværk, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser.

38  Telekommunikationsvirksomhed.

41  Udgivelse af elektroniske bøger og tidsskrifter on-line, udgivelse af CD-ROM.

42  Programmering af computere, herunder oprettelse og vedligeholdelse af web-sider for andre.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner