Word mark

Trademark: 'Underground Liberation Force Network' 
Underground Liberation Force CO., LTD
European Community Trademark, no. 001648930, Word mark

 

On 10. 5. 2000 the community trademark application no. 001648930 was filed for Underground Liberation Force Network (Word mark) by Underground Liberation Force CO., LTD before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 38 and 41. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied10. 5. 2000
Nice classes9, 35, 38, 41

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Underground Liberation Force CO., LTD
4 chome, 22-7 Ebisu Shibuya-ku
Tokyo
JP

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

ZACCO SWEDEN AB
Valhallavägen 117
114 85 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Fysiska och kemiska apparater och instrument, mätningsapparater och -instrument, elektriska fördelnings- eller kontrollmaskiner/instrument, batterier, elektriska eller magnetiska mätningsmaskiner/instrument, elektriska vajrar/kablar, fotografiska apparater/instrument, filmfotograferingsapparater/instrument, optiska apparater/instrument, glasögon, bearbetat glas (ej för byggnader), livräddningsapparater och utrustning, elektriska kommunikationsapparater/instrument, skivor, elektroniska maskiner/instrument och delar/monteringar till dessa, ozonapparater, elektropläteringsapparater, raketer, maskiner/instrument för användning i nöjesparker/tivolin, spelautomater, sportträningssimulatorer, träningssimulatorer för fordonskörning, roterande konvertibler, elektriska strykjärn, elektriskt uppvärmda hårrullar, elektriska ringklockor, tågsignalutrustning, varningstrianglar, självlysande eller mekaniska vägskyltar, brandlarm, gasläckagelarm, skyddshandskar, brandsläckare, brandposter, brandslangsmunstycken, brandsprutor, eldsläckningsbåtar, sprinklersystem för brandskydd, varningsapparater mot stöld, skyddshjälmar, eldskyddskläder, damm-masker, gasmasker, magnetiska kylarpaket, cigarettändare för bilar, motståndstråd, elektroder, svetsmasker, kinematografisk film, diabildsfilmer, diabildsinfästning, förinspelade band/video, utrustning för bensinstationer, försäljningsapparater, myntstyrda grindar för bilparkeringar och parkeringsgarage, kassaapparater, vågar, räkne- och sorteringsmaskiner för mynt, kopieringsapparater, manuella räknamaskiner, ritmaskin, tidstämplingsmaskiner, tidregistreringsapparater, elektriska räknemaskiner, hålkortsmaskiner, voteringsmaskiner, kvittoapparater, frankeringskontrollapparater, viktbälten, vågdräkter, simdynor, lufttankar, dykarutrustning, regulatorer, elektriska bågsvetsapparater, videospelsapparater, smältmaskiner för metallarbeten, äggenomlysnings-apparater, elektriska svetsapparater, elektroniska automatiska dörröppnare, metronomer.

35  Produktion, planering, annonsering av kommersiell musik, utfärdande av rabattkuponger, tillhandahållande av information om produktförsäljning på Internet, Internet frågaformulärenkäter; tillhandahållande av försäljningsinformation beträffande skivor och magnetband; förmedling av artister, illustratörer, fotografer, filmkameramän; förmedling av skådespelare/skådespelerska, sångare, modemodell, musiker, underhållare; tillhandehållende av information om förmedling av service/personal arbetstillfällen via Internet; tillståndsagenturer för import-export avseende inspelningsmedia beträffande film/musik, tillståndsagenturer för import-export avseende annat; mottagning/information/visning för besökare i byggnader; agentur för reserverat inköp av nyhetstidningar/tidskrifter.

38  Kommunikation via e-mail med vidfäst information om bilder/musik; kommunikation via telefon, telefaxkommunikation; sändande av bilder, röster, data via datornätverk; televisionssändning; radiosändning; nyhetsservice för kommunikationsmedia; uthyrning/leasing av kommunikationsutrustning, inklusive telefon/telefaxmaskiner.

41  Undervisnings- eller instruktionstjänster för musik; planering/ledning/marknadsföring av musikföredrag; utställning av kopior och äkta varorna och provexemplar/modeller/litteratur/topplistor/filmer/materiel för skivor; frambringandet av artistböcker för musiker och skådespelare/skådespelerskor; framställandet av information för planering/ledning av filmer/framträdande av shower/teaterstycken/musik via Internet; planering/ledning av filmer/framträdanden av shower/teaterstycken/musik; produktion/distribution av filmer; tillhandahållande av information om spel/musikaliska framträdanden och produktion av filmer; presentation av framförande av liveshower; regi/framförande av teaterstycken; presentation av musikaliska framföranden; tillhandahållande av information om musikaliska framföranden; tillverkning av videokassetter/videoskiva/skivor/förinspelade magnetband och minnesskiva för sändning av program; skapande av sändningsprogram; tillverkning av original av compact discs/minidisks/skivor; planering/ledning av tävlingar i framförande av shower/teaterstycken/musik; tillhandahållande av audivisuell studio; tillhandahållande av musik via datornätverk och andra nöjesinrättningar, tillhandahållande av inrättningar för filmer/framföranden av shower/teaterstycken/musik eller utbildning och sådan information; underhållningsbokningsagenturer via Internet och andra, uthyrning/leasing av filmprojektorer och accessorarer; uthyrning/leasing av spelfilmer; uthyrning av skivspelare; uthyrning av skivor/förinspelade magnetband; uthyrning av leksaker; uthyrning av spelmaskiner; tillhandahållande av datorspel via datanätverk.

 
 
 

Records history

 
23.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
30.11.2000 Registered
Representative - Change of name and professional address
10.5.2000 Application
Application of the trademark 001648930 Underground Liberation Force Network
 

Further trademarks of the owner