Word mark

Trademark: 'MELERIT' 
MELERIT AB
European Community Trademark, no. 001645282, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 001645282 was filed for MELERIT (Word mark) by MELERIT AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 10, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 10, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

MELERIT AB
Berzelius Science Park
582 25 Linköping
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

VALEA AB
Sveavägen 24
111 57 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Datorer; datorbehandlingsutrustning; kringutrustning för datorer; datorprogram; datormjukvara; datorminnen; apparater och instrument för undervisning; datormjukvara för simulatorer för utveckling och utbildning.

10  Kirurgiska och medicinska apparater, artiklar och instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda lemmar, ögon och tänder.

41  Undervisning och utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

42  Datorprogrammering; vetenskaplig och industriell forskning; uthyrning av datorer och datorprogramvara.

 
 
 

Records history

 
20.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
2.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
1.1.1970 Application
Application of the trademark 001645282 MELERIT