Trademark: 'edesk' 
DATASOURCE NETWORK PTY LTD
European Community Trademark, no. 001644855, Figurative mark

 

On 8. 5. 2000 the community trademark application no. 001644855 was filed for edesk (Figurative mark) by DATASOURCE NETWORK PTY LTD before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied8. 5. 2000
Nice classes9, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

DATASOURCE NETWORK PTY LTD
Westfield Towers, Level 9 100 William Street
2011 Sydney,
AU

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT AB
Junkersgatan 1
582 35 Linköping
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Datormjukvara innefattande datormjukvara för användning vid elektronisk handel, telekonferens och elektronisk konferens; trycksaker; manualer och andra instruktionsmateral, sålda eller licensierade som en enhet, tillsammans med datormjukvara, datorhårdvara, datorkringutrustningar och delar och tillbehör därtill; lagringsmedia för datormjukvara inkluderade band, skivor och CD-ROM; apparater och instrument, alla för inspelning, bearbetning, lagring, återfinning, reproduktion, överföring, visning, in- och utmatning av data, bilder, ljud och annan information och delar och tillbehör därtill; apparater och instrument för användning i samband med elektronisk handel, telekonferens, elektronisk konferens och telekommunikation samt delar och tillbehör därtill, faxmaskiner, skrivare och fotokopiatorer.

38  Telekommunikation och telekommunikationstjänster innefattande kommunikationstjänster mellan datorer, dataöverföringstjänster, elektroniska posttjänster; telekonferens- och elektronisk konferenstjänster, tjänster relaterade till elektronisk handel; radiosändningstjänster; spridning av information on line; hyrning och/eller leasing av telekommunikation och telekommunikationsapparater och delar och tillbehör härtill; tillhandahållande av kommunikations- och telekommunikationsresurser; åstadkomma kommunikations- och telekommunikations länkar inkluderade länkar för överföring av meddelanden, data och annan information och utöva elektronisk handel; tillhandahålla kommunikations- och telekommunikationslänkar till datornätverk och databaser; tillhandhålla tillgänglighet till databaser för datorer.

42  Tillhandahålla åtkomst till datormjukvara och -hårdvara; uthyrning och/eller leasing av åtkomsttid till datornätverk och databaser; tillhandahålla åtkomst till websites och internet; tillhandahålla multipelanvändaråtkomst till datornätverk, tilhandahålla interaktiva databaser; tilhandahålla on-line anslagstavlor: datortjänster innefattande datorprogrammering, datasystemanalyser, utveckling av datorhårdvara och -mjukvara och integrering av mjuk- och hårdvarudatorsystem och -nät; utformning och implementering av websites och websidor; uthyrning och/eller leasing av datormjukvara, datorhårdvara och datorhjälpmedelsresurser.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
23.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
18.3.2011 Published
Representative - Change of name and professional address
28.9.2009 Published
Representative - Replacement of representative
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
8.5.2000 Application
Application of the trademark 001644855 edesk
 

Further trademarks of the owner