Word mark

Trademark: 'EMATTER' 
Fatbrain.com, Inc.
European Community Trademark, no. 001613033, Word mark

 

On 14. 4. 2000 the community trademark application no. 001613033 was filed for EMATTER (Word mark) by Fatbrain.com, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied14. 4. 2000
Nice classes9, 16, 35, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Fatbrain.com, Inc.
2550 Walsh Avenue
95051 Santa Clara,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computer software; elektronische publicaties; geluidsopnamen en beeldopnamen.

16  Publicaties en drukwerken.

35  Reclame en zakelijke diensten; geautomatiseerde on line zoek- en besteldiensten met betrekking tot de distributie van publicaties op grote en kleine schaal; geautomatiseerde diensten met betrekking tot de directe digitale overdracht van publicaties; distributie op grote en kleine schaal en verkoopsdiensten met betrekking tot digitale publicaties, boeken, handleidingen, multimediaproducten, computer software, audiocassettes en videocassettes; bedrijfsorganisatorische advisering met inbegrip van hulp en advies bij het oprichten van kleinhandels- en groothandelszaken op het gebied van publicaties, digitale publicaties, boeken, handleidingen, multimediaproducten, computer software, audiocassettes en videocassettes; het samenbrengen, voor derden, van publicaties, digitale publicaties, boeken handleidingen, multimediaproducten, computer software, audiocassettes en videocassettes, uitgezonderd het vervoer ervan, opdat consumenten gemakkelijk deze goederen kunnen bekijken en kopen.

41  Opvoeding en ontspanning; electronische publicatiediensten.

42  On line publicaties; on line diensten; on line informatiediensten met betrekking tot boeken, handleidingen, multimediaproducten, computer software, computer hardware, audiocassettes, en videocassettes; computerdiensten, te weten, het ter beschikking stellen van zoekmiddelen voor het bekomen van gegevens, informatie en websites in verband met boeken, handleidingen, multimediaproducten, computer software, computer hardware, audiocassettes, en videocassettes via een wereldwijd computernetwerk; ontwerp, ontwikkeling, uitvoering en werking van websites voor derden; website hosting; raadgevingsdiensten met betrekking tot het voorgaande; technische raadgeving en advies in verband met het oprichten van kleinhandels- en groothandelszaken op het gebied van publicaties, digitale publicaties, boeken, handleidingen, multimediaproducten, computer software, audiocassettes en videocassettes.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner