Word mark

Trademark: 'WINDOWS ON WORK' 
Advanced Matching Systems Europe B.V.
European Community Trademark, no. 001600881, Word mark

 

On 10. 4. 2000 the community trademark application no. 001600881 was filed for WINDOWS ON WORK (Word mark) by Advanced Matching Systems Europe B.V. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied10. 4. 2000
Nice classes35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Advanced Matching Systems Europe B.V.
Planetenbaan 16
3606 AK Maarssen
NL

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

No representative yet. Trademark owners outside EU have to appoint a representative. To strenghten a trademark a representative is always recommended.

Appointment of representative

 
 

Nice classes

35  Werving en selectie van personeel; advisering op het gebied van personeel en personeelszaken; voorlichting op het gebied van personeelszaken, out- en replacement; professionele consultatie op zakelijk gebied; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; gegevensverzameling en gegevenssytematisering in een centraal bestand, alsmede exploitatie van bestanden.

38  Telecommunicatie; communicatie via computerterminals; interactieve communicatie via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; computerondersteunde verzending van berichten en beelden; elektronische verzending van boodschappen; inlichtingen op het gebied van (Interactieve) telecommunicatie; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon, radiotelefonie- en telegrafiediensten.

42  Advisering bij beroepskeuze; personeelsselectie via psychologische en psychotechnische methoden; updating van computergegevens; computerprogrammering; het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en software; adaptief en perfectief onderhoud van software; computersystem-ontwikkeling.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.5.2002 Registered
Proprietor - Change of name and address
10.4.2000 Application
Application of the trademark 001600881 WINDOWS ON WORK
 

Further trademarks of the owner