Word mark

Trademark: 'DOL' 
Design Online LLC
European Community Trademark, no. 001499169, Word mark

 

On 9. 2. 2000 the community trademark application no. 001499169 was filed for DOL (Word mark) by Design Online LLC before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied9. 2. 2000
Nice classes35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Design Online LLC
600 University Street 1701 One Union Square
98101-1129 Seattle,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT A/S
Strandgade 56
1401 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Formidling via et globalt computernetværk og gennem direct marketing af forretningsnyheder for den grafiske industri og en clearingcentral for varer og tjenesteydelser af interesse for den grafiske industri.

38  Formidling af on-line opslagstavler (BBS) og samtalefora (chatrum) vedrørende grafisk design; tjenesteydelser vedrørende elektronisk post; forsyning af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk for fagfolk inden for grafisk design.

42  Computerprogrammering; leasing af computertid, formidling af forretningsmæssig adgang og forbrugeradgang til og licensudstedelse af alle slags digitale data, herunder enkelte billeder, bevægelige billeder (film), lyd og tekst, enten alenestående eller i et kombineret format, inden for elektronisk forlags- og trykforlags-, grafisk design-, reklame- og interaktive multimedier-branchen; detailsalg, engrossalg og direct marketing ydelser vedrørende salg af fotografiske billeder, datafiler, grafiske værker og andre varer og tjenesteydelser af interesse for grafiske fag, kunst og andre kreative designindustrier; formidling via et globalt computernetværk af billeder, data og alle andre serviceydelser vedrørende design, brug, udnyttelse og udvælgelse af ovennævnte.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.1.2010 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
9.2.2000 Application
Application of the trademark 001499169 DOL
 

Further trademarks of the owner

designonline