Trademark: 'sonera zed' 
TeliaSonera Finland Oyj
European Community Trademark, no. 001399450, Figurative mark

 

On 25. 11. 1999 the community trademark application no. 001399450 was filed for sonera zed (Figurative mark) by TeliaSonera Finland Oyj before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied25. 11. 1999
Nice classes35, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

TeliaSonera Finland Oyj
Teollisuuskatu 15
00510 Helsinki
FI

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

Kirsi Helena Ekström
TeliaSonera Finland Oyi, Teollisuuskatu 15
00510 Helsinki
FI

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.

38  Kaukoviestintä.

41  Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat.

42  Tieteelliset ja ammatimaiset asiantuntijapalvelut, teknilliset ja insinööritekniset asiantuntija-, konsultointi-, testaus- ja laboratoriopalvelut; tutkimus- ja kehityspalvelut, suunnittelu- ja tarkastuspalvelut; valvonta-, seuranta-, paikannus-, kulunvalvonta-, turva- ja kulunseurantapalvelut, kaikki ja/tai kukin erikseen koskien viestintäverkkoja ja -järjestelmiä, tietokoneohjelmointia, tietokonelaitteita, tietojen ja informaation käsittelyä, informaatiojärjestelmiä, sähköisiä tietokantoja, äänenja kuvankäsittelyä, ilmoitusten käsittelyä, sähköisiä tietoyhteyksiä, hälytys- ja turvaverkkoja sekä -järjestelmiä, sähkö- ja sähköisiä tuotteita; tekninen sekä konstruktiosuunnittelu ja -neuvonta; tietokone- ja kaukoviestintäjärjestelmien ja -verkkojen analysointi, tietokonejärjestelmien ja -verkkojen hallinta; tietokoneohjelmointi; tietokonejärjestelmä- ja verkko- sekä turva-, ajanhallinta- ja seurantapalvelut; tietokonelden ja tietokoneohjelmien sekä ATK-tietokantojen vuokraus; maailmanlaajuisen on-line tietokoneverkoston ja tietokantojen käyttöajanvuokraus.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
24.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
3.9.2007 Published
Representative - Replacement of representative
25.6.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
25.11.1999 Application
Application of the trademark 001399450 sonera zed
 

Further trademarks of the owner

NMT-GSM
TELE
ivan
sonera