Trademark: 'EDS' 
HP Enterprise Services, LLC
European Community Trademark, no. 001386598, Figurative mark

 

On 9. 11. 1999 the community trademark application no. 001386598 was filed for EDS (Figurative mark) by HP Enterprise Services, LLC before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied9. 11. 1999
Nice classes9, 16, 35, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

HP Enterprise Services, LLC
5400 Legacy Drive, M/S H3-3A-05
75024 Plano,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Gegevensverwerkende apparatuur en gegevenstransmissiesystemen, computer software.

16  Drukwerken, te weten, boeken, handleidingen, gebruikshandleidingen, instructiemateriaal, brochures, boekjes, postkaarten, posters, nieuwsbrieven, catalogi, documentatie aangeboden in verband met computer software, het uitvoeren van transacties via computers, informatiebeheer of informatiesystemen en technologiebeheer.

35  Consultatiediensten op zakelijk gebied en strategische planning van informatietechnologie; beheer van computerverrichtingen voor derden; gegevensverwerking door middel van een computer.

38  Elektronische handelsdiensten, te weten, elektronische overdracht en ontvangst van gegevens, documenten en informatie via computer; netwerkdiensten voor de uitwisseling van elektronische gegevens.

41  Opvoedingsdiensten, met inbegrip van opleiding en instructie met betrekking tot computers.

42  Computerdiensten; het integreren van computer hardware en software; beheer van computersystemen en -netwerken; diensten met betrekking tot de ontwikkeling van databases; computerprogrammering; en het ontwikkelen, centraliseren en verbinden van web sites voor derden op een wereldwijd informatienetwerk.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
25.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
21.3.2003 Registered
Proprietor - Change of name and address
9.11.1999 Application
Application of the trademark 001386598 EDS
 

Further trademarks of the owner