Word mark

Trademark: 'THAT'S HOLIDAY' 

European Community Trademark, no. 001339340, Word mark

 

On 8. 10. 1999 the community trademark application no. 001339340 was filed for THAT'S HOLIDAY (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in class 35. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied8. 10. 1999
Nice classes35

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; reclame- en promotiediensten; zakelijke informatie; handelsinformatie; zakelijk onderzoek; statistische informatie; verhuur van advertentieruimte op het Internet; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); verspreiding van promotiemateriaal; samenstellen van adressenlijsten; fabrikantvertegenwoordigingsdiensten; voorbereiding voor het uitgeven van publiciteitsmaterialen; marktonderzoek; distributie en demonstratie van goederen en monsters; organisatie, uitwerken en supervisie op kleine schaal, online en via catalogi van verkoops- en promotionele schema's; geautomatiseerde informatiediensten; bestellen van producten en diensten voor derden via elektronische data-overdracht; aanbieden voor verkoopsproducten en -diensten via elektronische data-overdracht, organisatie van beurzen voor zakelijke en commerciële doeleinden; reclame via televisie; elektronische reclame, diensten voor het opslaan en opzoeken van gegevens, alle voor informatie, beelden, audiomateriaal en tekst; het ter beschikking stellen van voornoemde diensten online via een computergegevensbank of het Internet; informatie- en adviesdiensten voor al het voorgaande.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner