Trademark: 'C CIEL INTERNATIONAL' 
Computer Integrated External Logistics International B.V.
European Community Trademark, no. 001308741, Figurative mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 001308741 was filed for C CIEL INTERNATIONAL (Figurative mark) by Computer Integrated External Logistics International B.V. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 16, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Computer Integrated External Logistics International B.V.
Stationsweg 41
3331 LR Zwijndrecht
NL

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
NL

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computers; computerrandapparatuur; computerprogrammatuur (software) met name bestemd voor de ondersteuning van logistieke processen.

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; schriftelijke cusrsussen; handboeken en andere boekwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); folders, brochures, periodieken, tijdschriften en andere drukwerken, ten behoeve van de in klasse 42 te leveren diensten.

42  Computerprogrammering; het ontwerpen van computersystemen en software; systeemanalyse; het verlenen van assistentie bij de implementatie van automatiseringssytemen en computerprogrammatuur.

 

Vienna classes