Word mark

Trademark: 'GAMEDOTS' 
TV4 AB (publ)
European Community Trademark, no. 001078021, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 001078021 was filed for GAMEDOTS (Word mark) by TV4 AB (publ) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 28, 38 and 41. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 28, 38, 41

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

TV4 AB (publ)
Tegeluddsvägen 3
115 79 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GROTH & CO. KB
Birger Jarlsgatan 57 B
113 56 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater för undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; magnetiska databärare och registrerade datormjukvaror, CD-rom skivor; grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, tecknad film, videogram, inklusive videokassetter med inspelade TV-program; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; databehandlingsutrustningar och datorer.

28  Leksaker; brädspel, sällskapsspel, elektroniska spel (ej för användning med TV-apparater), spelmarker och spelpjäser.

38  Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, telekommunikationstjänster och kommunikation via elektronisk post, kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar, sändningar via globala nätverk, nyhetsbyråtjänster, samt information avseende nämnda tjänster.

41  Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; anordnande av tävlingar (utbildning och underhållning); bokförlagverksmhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering; information om undervisning, underhållning, rekreation och nöjen; produktion av radio- och televisionsprogram; manusförfattartjänster; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion.

 
 
 

Records history

 
22.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
23.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
19.1.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
19.1.2001 Registered
Representative - Replacement of representative
1.1.1970 Application
Application of the trademark 001078021 GAMEDOTS
 

Further trademarks of the owner