Trademark: 'TimeSpace Radio' 
TIME SPACE RADIO AB
European Community Trademark, no. 000926683, Figurative mark

 

On 9. 9. 1998 the community trademark application no. 000926683 was filed for TimeSpace Radio (Figurative mark) by TIME SPACE RADIO AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 37, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied9. 9. 1998
Nice classes9, 37, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

TIME SPACE RADIO AB
Ideon Research Park
223 70 Lund
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

HANSSON THYRESSON PATENTBYRÅ AB
Kansligatan 1
201 20 Malmö
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Sändare och mottagare för trådlös överföring av tal, text, ljud, bild och data; lagrade datorprogram; dator-, informationsbehandlings-, radio-, tele- och datakommunikationssystem.

37  Installation, reparation, service och underhåll av dator-, informationsbehandlings-, radio-, tele- och datakommunikationssystem (hårdvara).

38  Radio-, tele- och datakommunikation; informationstjänster avseende radio-, tele- och datakommunikation; datorstödd sändning och mottagning (överföring) av tal, text, ljud, bild och data; utsändning av meddelanden över elektroniska media; tjänster avseende elektronisk post; sändning och mottagning (överföring) av databasinformation via telenätet; uthyrning av radio-, tele- och datakommunikationssystem.

42  Professionell konsultverksamhet (ej företags-); tekniska projektstudier; ingenjörstekniska utredningar och undersökningar samt ingenjörsverksamhet i allmänhet; datorkonsultverksamhet; datorsystemanalys; konsultation samt design avseende datormaskin- och datormjukvara; utveckling, framställning, förbättring, underhåll och uppdatering av datormjukvara samt för processtyrning; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser ; administration, bevakning, förvaltning och licensgivning av immateriella rättigheter, häri inbegripet upphovsrätt; uthyrning av datormaskinvara och datorutrustning; installation, reparation, service och underhåll av dator-, informationsbehandlings-, radio-, tele- och datakommunikationssystem (mjukvara).

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
16.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
22.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
15.11.2001 Registered
Proprietor - Change of name and address
9.9.1998 Application
Application of the trademark 000926683 TimeSpace Radio
 

Further trademarks of the owner