Word mark

Trademark: 'ITZME' 

European Community Trademark, no. 000925917, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 000925917 was filed for ITZME (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in class 9. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computer software om informatie te verzamelen over menselijke persoonlijke voorkeuren gebaseerd op de volgende factoren: fysische informatie, handicaps, geslacht, medische achtergrond, mentale geschiktheid, culturele waarden, religieuze overtuiging, bezorgdheid over milieu, socio-economisch niveau, karaktertrekken, financiële gegevens, de mate waarin men bereid is risico's te nemen, opvoeding, levenservaring, sexuele geaardheid, fysische locatie, technologie-ervaring, werkervaring, echtelijke staat, kinderen, verwanten, ouders en levensdoelstellingen; computer software om overeenkomsten en verschillen tussen menselijke wezens te analyseren om persoonlijke en zakelijke relaties beter te begrijpen; computer software voor geautomatiseerde hardware- en software-installatie en -registratie; computer software voor geautomatiseerde aanpassing van producten verkocht via een wereldwijd computernetwerk; te weten, computer hardware, persoonlijke electronica, verbruikerstoepassingen, verbruikerselectronica, computerontspanningssoftware, en computerproductiviteitssoftware; computer software voor de geautomatiseerde aanpassing van diensten verkocht via een wereldwijd computernetwerk; te weten, hotelreservaties, vliegtuigreservaties, reservaties voor autoverhuur, diensten met betrekking tot zakelijke centra, telecommunicatiediensten, winkeldiensten met betrekking tot kleinhandelszaken, bankdiensten, investeringsdiensten, vertaaldiensten, opvoedingsdiensten, juridische diensten, boekhoudkundige diensten, en diensten met betrekking tot gezondheidszorg.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner