Word mark

Trademark: 'SmartRing' 
TeliaSonera Finland Oyj
European Community Trademark, no. 000834788, Word mark

 

On 26. 5. 1998 the community trademark application no. 000834788 was filed for SmartRing (Word mark) by TeliaSonera Finland Oyj before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 36, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied26. 5. 1998
Nice classes9, 35, 36, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

TeliaSonera Finland Oyj
Teollisuuskatu 15
00510 Helsinki
FI

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

Kirsi Helena Ekström
TeliaSonera Finland Oyi, Teollisuuskatu 15
00510 Helsinki
FI

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Tietoliikenne- ja tiedonsiirtoverkot sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtolaitteet ja -kojeet; tieteelliset, sähkö-, optiset, merkinanto-, tarkastus-, valvonta-, opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto-, toistolaitteet ja -kojeet; koodi- ja magneettiset kortit; tietokoneet, tietojenkäsittelylaitteet; tietokoneiden oheislaitteet; tietokoneohjelmat ja -ohjelmistot, tieto- ja tallennusvälineet.

35  Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto, toimistotehtävät.

36  Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasioiden hoito, liikkeenjohdon konsultointi, rahoitushallinto, finanssi- ja vakuutuskonsultointi, rahoituslainat; matkaviestinverkon välityksellä tapahtuva maksuliikenne.

38  Tietoliikenne ja tiedonsiirto; televerkkopalvelut, kaukoviestintä; tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen; kaukoviestintälaitteiden vuokraus; puhelinpalvelut, puhelinviestintä; sähkepalvelut, sähkeviestit; ??viestintäneuvonta??; sähköposti, henkilöhakupalvelut puhelimen välityksellä.

42  Tieteelliset ja ammattimaiset asiantuntijapalvelut koskien etenkin viestintää ja tietojenkäsittelyä, tekninen ja konstruktiosuunnittelu, tietokoneohjelmointi ja tietokoneiden ja tietokantojen vuokraus; tieteellinen, teollinen ja tekninen tutkimus, suunnittelu ja konsultointi; tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksiä, tietokoneita, ATK-laitteistoja ja ATK-tietokantoja koskeva konsultointi, suunnittelu ja vuokraus; tietokoneohjelmistojen suunnittelu, päivitys ja vuokraus; ??tietoliikennetoiminnan avustaminen??; notariaattipalvelut.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
25.6.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
11.9.2002 Registered
Representative - Replacement of representative
16.8.2002 Registered
Proprietor - Change of name and address
15.11.2001 Published
Proprietor - Total transfers
26.5.1998 Application
Application of the trademark 000834788 SmartRing
 

Further trademarks of the owner

NMT-GSM
TELE
ivan
sonera