Word mark

Trademark: 'FÖRENINGSSPARBANKEN FINANS' 
FöreningsSparbanken Finans AB
European Community Trademark, no. 000807586, Word mark

 

On 21. 4. 1998 the community trademark application no. 000807586 was filed for FÖRENINGSSPARBANKEN FINANS (Word mark) by FöreningsSparbanken Finans AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 36, 37, 39 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied21. 4. 1998
Nice classes9, 16, 35, 36, 37, 39, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

FöreningsSparbanken Finans AB
Regeringsgatan 25
S-105 34 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

VALEA AB
Sveavägen 24
111 57 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Kodade och okodade magnetkort, i form av bank- och betalkort; apparater för uttag av pengar och information om överföring av bankmedel; datorer, datautrustning och registrerad programvara för överföring av pengar och information om bankmedel; elektroniska och optiska säkerhetsutrustningar i form av övervakningskameror och larmanordningar för förvaring av pengar, värdepapper och värdesaker i banker, inklurande anordningar för överfallslarm för transport och förvaring av bankmedel och värdesaker; apparater för växling av pengar och omvandling av valutor.

16  Tryckalster, trycksaker; tryckt informationsmaterial, och tryckta publikationer, tryckta blanketter och värdepapper; okodade betalkort av plast och/eller papper.

35  Affischering; assistans vid affärs- eller och industriledning, affärsinformation, företagsinformation, affärs- och företagsutredningar, affärsvärdering; marknadsprisanalyser; annonsering, uthyrning av annonsutrymmen, anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; assistans vid företagsledning; bokföringstjänster; deklarationsbyråer; direktreklam; ekonomisk prognostisering;undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, företagsundersökningar; datoriserad registerhantering; byråer för kommersiell information; proffessionell företagskonsultation avseende företagsledning och -organisation; konsulttjänster avseende personaladministration; leasing av kontorsmaskiner och -utrustning; marknadsstudier; marknads-undersökningstjänster; företags- och organisationskonsultationer; pr-tjänster; professionell företagskonsultation; publicering av reklamtexter, reklam- och annonsverksamhet, reklambyråer, utdelning av reklammaterial, uthyrning av reklammaterial, spridning av annons och reklamtexter; revision och revisionsarbete; rådgivningstjänster för företagsledning; uppdatering av annons- och reklammaterial, utarbetande av reklamtexter; utomhusreklam.

36  Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster och finansieringsverksamhet, särskilt leasing av fast egendom, factoring, finansiering av avbetalningsköp, kreditförmedling, bank- och betalkortstjänster, inlösen- och inkassoverksamhet; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; konsulttjänster avseende ekonomiska frågor och finansieringsfrågor.

37  Uthyrning av byggnads-, konstruktions- och anläggningsutrustning inkluderande flyttbara, tillfälligt uppställda byggnader; leasing av grävmaskiner och bulldosrar.

39  Leasing av fartyg och luftfartyg.

42  Leasing av åtkomsttid till databaser, uthyrning av datorer, konsultationer inom området datormaskinvara, datorprogammering, uppdatering av datorprogramvara, utformning av datorprogramvara; förmyndarskap; uthyrning av försäljningsautomater; förvaltning av upphovsrätter; licensiering av immaterialrätter, immaterialrättsliga konsultationer; juridisk forskning, juridiska tjänster.

 
 
 

Records history

 
24.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
2.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
21.4.1998 Application
Application of the trademark 000807586 FÖRENINGSSPARBANKEN FINANS