the-new-planet

Trademark: 'the new planet' 
The New Planet B.V.
European Community Trademark, no. 000738567, Figurative mark

 

On 26. 1. 1998 the community trademark application no. 000738567 was filed for the new planet (Figurative mark) by The New Planet B.V. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied26. 1. 1998
Nice classes9, 35, 36, 37, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

The New Planet B.V.
Diemerhof 24A
1112 XN Diemen
NL

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

NLO SHIELDMARK B.V.
New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A
2595DA Den Haag
NL

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; telecommunicatie -apparatuur en -randapparatuur; computer programma's.

35  Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

36  Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.

37  Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

38  Telecommunicatie.

41  Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

42  Computerprogrammering; ontwerpen en ontwikkelen van netwerken; technisch netwerkbeheer; technische voorlichting en advisering.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
6.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
26.1.1998 Application
Application of the trademark 000738567 the new planet
 

Further trademarks of the owner