Tavaramerkki: 'FI' 
Fitch Ratings Ltd
European Community Trademark, no. 000697953, Figurative mark

 

On 8. 12. 1997 the community trademark application no. 000697953 was filed for FI (Figurative mark) by Fitch Ratings Ltd before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is registration expired.

Status is 'Registration expired'
The Community Trade Mark has not been renewed by the trademark owner and has therefore expired.

Registered14. 12. 2001
Expiry date8. 12. 2007
Nice classes9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Fitch Ratings Ltd
Eldon House, 2 Eldon Street
EC2M 7UA London
GB

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

MARKS & CLERK LLP
90 Long Acre
WC2E 9RA London
GB

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Laitteet tiedon, kuvien ja äänen kaappaukseen, tallenukseen, toistoon, käsittelyyn ja lähettämiseen; magneettiset tietovälineet ja kooderit; tietojenkäsittelylaitteet; tietopankit; tietovälineet, tiedonkerääjät ja -syöttäjät; tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmistot tietokannan käyttömahdollisuuden tarjoamiseen; on-line-periaatteella tietokannasta tai Internet-palvelimista (mukaan lukien web-sivustot) toimitettavat tietokoneohjelmistot ja sähköisessä muodossa olevat julkaisut; tietokanta- ja Internet-yhteyksien muodostamisessa käytettävät tietokoneohjelmistot ja tietoliikennelaitteet mukaan lukien modeemit; tietojen haussa ja etsimisessä käytettävät tietokoneohjelmistot; tietokonelaitteistot; tietokoneiden liittymät ja oheislaitteet; tulostimet; tekstin- ja tiedonkäsittelyohjelmat ja skannerit; valmiiksi tallennetut ja tyhjät levyt, levykkeet, CD-levyt, CD-ROM-levyt, ääni- ja videonauhat; koodatut ja magneettiset kulku-, turva- ja maksukortit; kortit, jotka sisältävät elektronisesti tallennettua tietoa; kortit, joissa on integroituja piirejä; koodatut kortit ja magneettikortit käytettäväksi tietokoneiden kanssa; keskusyksiköt; televisio- ja videolaitteet ja -välineet; hologrammit; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet.

16  Painotuotteet; kortit, asiakirjat ja lomakkeet; julkaisut; albumit, almanakat, kirjaset, kirjat, esitteet, tietokonetulosteet, päiväkirjat, sanakirjat, hakemistot, oppaat, käsikirjat, lehdet, lehtiset, aikakauslehdet, käyttöoppaat, muistikirjat, pamfletit, kausijulkaisut, kaupan ja tekniikan julkaisut; kansiot; maksukortit (muut kuin koodatut tai magneettiset); valokuvat; paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet; neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); kuvitus, kaaviot ja kuvat; kirjanmerkit; kalenterit; taulukot; graafiset tulosteet ja esitykset; mustekynät ja lyijykynät; kaaviot; julisteet; tarrat; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet.

35  Liiketaloudelliset ja kaupalliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut; yritys- ja kauppatietojen laatiminen ja tarjoaminen; liiketaloudelliseen arviointiin, analysointiin, konsultointiin, laskentaan, selvitykseen, tutkimukseen ja luokitukseen liittyvät palvelut; taloustietokeskukset; kustannusarviot; markkinatutkimukset ja -selvitykset; markkinatutkimus ja markkinointiselvitykset; tilastotietojen kerääminen, järjestäminen ja levittäminen; liiketoimintaan liittyvien tietojen tietokoneistettu tallentaminen ja haut; tietokoneistettu tietokannan hallinta; tietojenkäsittely ja tietojenvarmennus; online-muodossa tietokannasta tai Internetistä toimitettavat liiketaloudelliset tiedot, luokitukset ja tilastot; mainonta- ja myynninedistämispalvelut; messujen järjestäminen ja ohjaaminen; kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut.

36  Rahataloudelliseen analyysiin, konsultointiin, tiedotukseen ja johtamiseen liittyvät palvelut; rahoitukseen ja luottoihin liittyvien tietojen tarjoaminen; obligaatio- ja luottoluokitusten laatiminen ja tarjoaminen; luotto- ja sijoitusriskiluokitusten laatiminen ja tarjoaminen; rahataloudellisten raporttien ja luottoanalyysien laatiminen ja levitys; luotto- ja sijoitusriskiluokitusraporttien laatiminen ja levitys; vakuutuspalvelut; online-periaatteella tietokannasta tai Internetistä tarjottavat rahoitus- ja vakuutustoimintaan liittyvät tiedotuspalvelut; elektroniset pääoman siirrot; kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut.

38  Tietojen tietoliikenne mukaan lukien www-sivut, tietokoneohjelmat ja kaikki muu tieto; tietoliikenteen käyttömahdollisuuden sekä tietokanta- ja Internet-linkkien tarjoaminen; sähköpostipalvelut; viestintä tietokonepäätteen välityksellä; viestien ja kuvien lähetys tietokoneen välityksellä; sanomanlähetyspalvelut; kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut.

41  Konferenssien, kongressien, seminaarien ja symposiumien järjestäminen ja ohjaaminen; luottokelpoisuusluokitukseen ja sijoitusriskiluokitukseen liittyvien seminaarien järjestäminen; käytännön opetus ja esittelyt; kirjojen ja tekstien julkaiseminen; sähköinen ja mikrojulkaisu; elokuvien ja videoelokuvien tuotanto.

42  Tietokoneohjelmointi; tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja päivitys; tietokantoihin pääsyyn liittyvät palvelut; tietokantojen käyttöajan liisaus; ammatilliset konsultointipalvelut; tekijänoikeuksien hallinta; tekstien editointi; aineettoman omaisuuden lisensointi; lainopillinen tutkimus ja tietotus; painopalvelut; teknisten hankkeita koskevat tutkimukset; tutkimus ja kehitys (muille); käännöspalvelut; kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut; tietojen tietoliikenteeseen (mukaan lukien www-sivut), tietokoneohjelmiin ja kaikkeen muuhun tietoon liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut, tietoliikenteen käyttömahdollisuuden ja tietokanta- ja Internet-linkkien tarjoaminen, sähköpostipalvelut, viestintä tietokonepäätteen välityksellä, tietokoneavusteinen sanomien ja kuvien siirto ja sanomanlähetyspalvelut; konferenssien, kongressien, seminaarien ja symposiumien järjestämiseen ja ohjaamiseen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut, luottokelpoisuusluokitukseen ja sijoitusriskiluokitukseen liittyvien seminaarien järjestäminen, käytännön opetus ja esittelyt, kirjojen ja tekstien julkaisu, sähköinen julkaiseminen ja tietokonetaitto sekä elokuvien ja videoelokuvien tuotanto.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
24.1.2017 The current state is Registration expired
Current state
12.10.2008 Trade mark expired
D.1 Renewal of a mark
17.12.2007 Published
Representative - Replacement of representative
8.12.2007 Expiry
Expiry date of the trademark 000697953 FI
27.8.2007 Published
Representative - Replacement of representative
25.6.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
14.12.2001 Registration
Registration of the trademark 000697953 FI
8.12.1997 Application
Application of the trademark 000697953 FI
 

Further trademarks of the owner