Word mark

Trademark: 'IT ALERT' 

European Community Trademark, no. 000575779, Word mark

 

On 21. 7. 1997 the community trademark application no. 000575779 was filed for IT ALERT (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 16, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied21. 7. 1997
Nice classes16, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

D YOUNG & CO LLP
120 Holborn
EC1N 2DY London
GB

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

16  Drukwerken, te weten boeken, tijdschriften, rapporten, gegevensbanken, handleidingen, documentatie en andere publikaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).

38  Telecommunicatie; computergestuurde transmissie van boodschappen en/of beelden; diensten met betrekking tot televisie- uitzendingen.

42  Professionele (niet zakelijke) consultatie; wetenschappelijk en industrieel onderzoek; ter beschikking stellen van on-line diensten en gegevensbanken en het verlenen van toegang daartoc; electronische publikatie; computerdiensten; technische diensten; informatiebeheer; vakbeurzen (handelsbeurzen), tentoonstellingen en voorstellingen; consultatie op het vlak van computer hardware en software; ontwerp van computer software; computerdiensten, te weten de beoordeling, de analyse, het testen en het toekennen van een waarde aan de werking van computer hardware en computeraanverwante produkten.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
18.3.2011 Published
Representative - Change of name and professional address
21.7.1997 Application
Application of the trademark 000575779 IT ALERT
 

Further trademarks of the owner

COBB
QUICK$ENSE
ZIFF-DAVIS ZD PRESS
LOGICAL OPERATIONS
SUPPORT ON SITE
CCL Custom CLASSroom LIBRARY